Nabízené kurzy

(pro více informací o klepněte na kurz, který Vás zajímá)

Pokyny pro účastníky kurzů

(Pro účastníky na všech kurzech platí pokyny v "Pro všechny kurzy". Pokud se Váš kurz bude vyučovat v Říčanské hájovně, máme pro Vás ještě několik dodatečných informací)

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: