Pro studenty UK

Foto: První pomoc ve škole 2010
Foto: První pomoc ve škole 2010

  Vyučované předměty:

  1) Základní kurz:

  (pozn.: náplň je u všech variant kurzu totožná, předměty se liší pouze místem výuky či časovým rozvržením)

 • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
 • MB180C25 První pomoc ve škole
  • bloková varianta (zpravidla 2 víkendy), výuka probíhá na PřF, odkaz v SIS

 • MB180C25P První pomoc ve škole
  • pravidelná varianta (3 hodiny každý týden), výuka probíhá na PřF, odkaz v SIS
 • MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
  • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS

  • více informací o Říčanské hájovně: zde
 2) Simulace:
  • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
  • MB180C36L První pomoc- simulace letní
   • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS
   • od LS 2016/17 je tento kurz s hodinovou dotací koncipován jako jednodenní (12 h), ačkoliv je vyučován celkově přes 2 noci, a je ohodnocen 1 kreditem
   • předběžný harmonogram kurzu:
   • první den - v podvečerních hodinách příjezd a následně výuka v rozsahu 2 h
   • druhý den - výuka v průběhu dne, po večeři noční zásahy - cca 22:00 - 01:00
   • třetí den - ráno zápočty, úklid, odjezd
  • MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
   • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS
   • od ZS 2016/17 je tento kurz s hodinovou dotací koncipován jako jednodenní (12 h), ačkoliv je vyučován celkově přes 2 noci, a je ohodnocen 1 kreditem
   • předběžný harmonogram kurzu:
   • první den - v podvečerních hodinách příjezd a následně výuka v rozsahu 2 h
   • druhý den - výuka v průběhu dne, po večeři noční zásahy - cca 22:00 - 01:00
   • třetí den - ráno zápočty, úklid, odjezd

  3) Ochrana člověka za mimořádných událostí

  • MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí
   • cílem je připravit absolventy účinně reagovat na vzniklé běžné rizikové i mimořádné události, tj. budou schopni v případě mimořádné události adekvátně ochránit sebe a žáky, odkaz v SIS
  • MB180C40 Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení
   • praktické procvičení teoretických poznatků získaných v průběhu přednášek kurzu, odkaz v SIS 
 4) Zdravotník zotavovacích akcí

Nabídka bakalářských, diplomových a závěrečných prací:

Pro zájemce z řad studentů máme z oblasti první pomoci připraveno i několik zajímavých témat ke zpracování formou bakalářské či magisterské diplomové práce. V případě zájmu, prosím, kontaktujte jednotlivé vyučující. 

Již dokončené práce je možné stáhnout v sekci "Odborné práce"

Nabídku volných témat lze nalézt např. zde:

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: