Jsem člověk, který je rád ve společnosti lidí a tímto směrem se také soustředí mé zájmy. Již od základní školy se věnuji biologie, ke které později přibyla ještě geografie. Zároveň mě baví předávat zkušenosti, dovednosti a vědomosti dalším lidem. Tyto zájmy mě přivedli například k dobrovolnictví v domově pro mentálně postižené, vedení kroužků a táborů pro děti nebo ke středoškolské odborné činnosti, na téma Rozšíření invazivních druhů rostlin. Po absolvování gymnázia mé cesty vedly na Přírodovědeckou fakultu UK, konkrétně na učitelství biologie a geografie. Nyní se učení aktivně věnuji. V roce 2016 jsem absolvovala kurz Zdravotník zotavovacích akcí a o tuto oblast se, i díky skupině První pomoci na PřF, dále zajímám.