V současné době studuji třetí ročník oboru Biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, které letos ukončím státní bakalářskou zkouškou. Tématem mé bakalářské práce je Artikulace křídel u hmyzu, kterému bych se chtěla věnovat i v rámci své diplomové práce v průběhu navazujícího magisterského studia na Katedře zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

V roce 2015 jsem absolvovala akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí a jezdím na tábory jako zdravotník. V roce 2016 jsem získala osvědčení o absolvování Kurzu českého znakového jazyka - 1. modul (začátečník). Studiu českého znakového jazyka se ve volném čase nadále věnuji. Také doučuji biologii a chemii středoškolské a vysokoškolské studenty.

V týmu První pomoci na Přírodovědecké fakultě působím od začátku roku 2017 jako stážista.