V současné době studuji 1. ročník magisterského oboru Učitelství pro SŠ se specializací biologie a matematika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V červenci tohoto roku jsem úspěšně zakončila bakalářské studium oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Svou bakalářskou práci na téma Aktuální trendy v přírodovědném vzdělávání na základních a středních školách se zaměřením na první pomoc jsem zpracovávala pod Katedrou učitelství a didaktiky biologie. 

První pomoci jsem se začala věnovat již na základní škole, kde jsem navštěvovala zdravotnický kroužek. V roce 2018 jsem se zúčastnila základního kurzu první pomoci, na jaře roku 2019 jsem získala osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí a absolvovala kurz Didaktika první pomoci. Od té doby jsem byla přijata do lektorského týmu První pomoci na PřF UK jako stážista. Velice mě těší a naplňuje předávat znalosti o první pomoci dál. 

Volný čas ráda trávím v přírodě, s přáteli, turistikou a ornitologií. Za špatného počasí či nedostatku energie odpočívám s knihou nebo pěkným filmem.