V roce 2017 jsem zdárně ukončila studium na Mezinárodní konzervatoři Praha absolutoriem a získáním titulu v oboru hudba: housle u MgA. Pavly Roubíčkové, LRSM. Pedagogickou praxi v oboru jsem získala u prvotřídních pedagogů, jako jsou Eva Franců, LRSM, MgA. Zuzana Kožinová a Ladislav Cigler, Dis. Má absolventská práce Postava Fausta a její reflexe v houslové literatuře pod vedením MgA. Jana Paříka, Ph.D. se věnuje příběhu postavy doktora Fausta z historického, pedagogicko-psychologického a samozřejmě hlavně hudebního hlediska, cílem práce je hudební analýza fantazií na toto téma.

V rámci vývoje postavy doktora Fausta v historii postupuji od skutečné historické postavy přes zpracování Ch. Marlowa, J. W. von Goetheho až k opernímu zpracování Ch. F. Gounoda, ze kterého pak vycházely virtuózní fantazie z rukou P. de Sarasateho, H. Wieniavskiho a J. B. Singeléeho. Z psychologicko-pedagogického hlediska pak nahlížím na hlavní postavy, konkrétně na vztah mezi Mefistofelem a Faustem z pohledu vztahu učitele a žáka a z pohledu teorie osobnosti a na vývoj postavy Markétky v průběhu dramatu. Výsledkem práce je hudební analýza Fantazie na témata z opery Faust od Pabla de Sarasateho, nemalou pozornost také věnuji Fantazii na stejné téma od méně známého belgického skladatele Jeana-Batisty Singeléeho a samozřejmě nemohu opomenout známou Fantazii Henrika Wieniavskiho.

Jsem jedním ze zakládajících členů hudebně-literárně-divadelní skupiny Sirény, v rámci skupiny vznikala vystoupení pod názvy: Studentské večery (na téma...), Zkouška sirén, v roce 2016 jsme dali dohromady vlastní muzikál Vodáci. ​Na začátku roku 2017 jsme přidali do repertoáru scénické provedení nadčasového eposu Vesmírný sjezd, plánujeme pohádku pro děti a připravujeme další muzikál s názvem Ďáblova sázka aneb Láskou popletený Faust.

Vystudovala jsem všeobecné osmileté Mensa gymnázium (dříve osmileté gymnázium Buďánka), závěrečnou práci jsem vypracovala v předmětu Dějiny hudby, byla zaměřena na barokní hudbu, primárně na historii, také na způsob skladby a přednesu typický pro tu dobu. Absolvovala jsem několikrát po sobě letní kurz staré hudby ve Valticích, kde jsem studovala u skvělých houslistů jako byla Dagmar Zárubová, Simon Standage, Gunar Letzbor nebo orchestrální hru u Marka Štryncla. Od roku 2007 ve volném čase doučuji matematiku, fyziku, angličtinu, český jazyk, chemii, biologii, hudební nauku a soukromě učím hru na housle.

Od roku 2009 mám osvědčení Zdravotníka zotavovacích akci a jezdím na tábory (skautské i jiné) nejen jako vedoucí, ale i jako zdravotník. Po maturitě jsem získala certifikát FCE. V rámci pomaturitního studia jsem získala kvalifikaci Pomocný zdravotní pracovník. Na přírodovědecké fakultě jsem pak narazila na výuku první pomoci a obnovila si průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí na fakultě. V roce 2017 jsem se stala Členem první pomoci (Školitel první pomoci ZDrSEM).

Na začátku roku 2016 jsem se připojila k lektorskému týmu první pomoci na Přírodovědecké fakultě.