V roce 2015 jsem absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK, magisterský obor Antropologie a genetika člověka. V současnosti studuji Pedagogickou fakultu UK, magisterský obor Učitelství biologie pro ZŠ a SŠ. Mým zaměstnavatelem je ZŠ Eden v Praze, kde vyučuji Přírodopis, Chemii a Matematiku.


Výuce první pomoci se věnuji od roku 2004. Od té doby jsem absolvoval několik kurzů z oblasti první pomoci:
  • Člen první pomoci - školitel první pomoci ZdrSem (2013)
  • Maskér zranění (2005)
  • Zdravotník zotavovacích akcí (2005)
  • Školitel první pomoci ČČK (2004)

Zároveň se od roku 2004 věnuji dobrovolnému sdružení Záchranáři Žatec, ve kterém v současné době zastávám pozici Člen rady sdružení.

Lektorsky působím na PřF UK zejména v předmětech zabývajících se první pomocí nebo zážitkovou pedagogikou. Dále také školím různé subjekty pod hlavičkou sdružení Záchranáři Žatec, z. s. a jsem externistou zaměřeným na výuku BOZP pro Centrum pro integraci cizinců. Zároveň jsem vedoucí několika závěrečných prací na katedře didaktiky biologie PřF UK.