Příspěvky v recenzovaných sbornících z mezinárodních konferencí:

  • Pinkr T., Janštová V. Attractiveness of Sellected Tasks from Forenzic Biology Viewed by Teachers and Pupils. In M. Rusek (Ed.), Project-Based Education in Science Education XIII (2016), Praha (pp. 38-42). Charles University in Prague, Faculty of Education. ISBN 978-80-7290-864-6.
  • Pinkr T., Janštová V., Černý J.: Forensic biology workshop, Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science, 2013 Košice, Slovakia, pp. 284-290. ISBN 978-989-98032-2-0 (workshop).

Příručky:

  • Havlová Michaela, Melounová Klára, Pinkr Tomáš. První pomoc při život ohrožujících stavech. In: BLAŽOVÁ, Kateřina. Posviťte si na biologii. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2014, s. 52-60. ISBN 978-80-87343-45-6.
  • Havlová Michaela, Pinkr Tomáš, Melounová Klára. Zásadní základy první pomoci. In: BLAŽOVÁ, Kateřina. Posviťte si na biologii. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2014, s. 103-107. ISBN 978-80-87343-45-6.
  • Pinkr Tomáš, Havlová Michaela. Základy přípravy simulací a maskování zranění. In: BLAŽOVÁ, Kateřina. Posviťte si na biologii. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2014, CD příloha, s. 1-5. ISBN 978-80-87343-45-6

Granty:

  • 2013, FRVŠ (640/2013), "Inovace předmětu První pomoc ve škole" (MB180C39) - spoluřešitel