První pomoc pro pedagogy II

(Didaktika první pomoci II - aneb jak PP poskytovat a jak ji učit ještě více!)

Po absolvování kurzu "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci)" je možné pokračovat v rozšiřujícím kurzu "První pomoc pro pedagogy II". Tento kurz je vyučován v rozsahu 16 hodin a můžete si zde ještě více prohloubit pedagogické a didaktické dovednosti pro výuku první pomoci.

Kurz je možné absolvovat jako součást programu celoživotního vzdělávání - CŽV PřF UK (určen zpravidla pro "nepedagogickou veřejnost") nebo jako akreditovaný kurz MŠMT (č. MSMT-34183/2019-2-1153) s názvem "Didaktika první pomoci II" (určeno pro pedagogické pracovníky splňující níže uvedené vstupní předpoklady). Obsah kurzu i cena je v obou případech stejná, kurzy se liší pouze typem výstupního certifikátu). Upřesnění zvoleného kurzu účastníci vyplní v přihlášce.

O co se jedná?

 • Dvou a půl denní kurz určený těm, kteří si chtějí rozšířit kompetence v oblasti výuky první pomoci.
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Pro absolventy kurzu "První pomoc pro pedagogy I" nebo "Didaktika první pomoci I", kteří si chtějí rozšířit a prohloubit nabyté dovednosti.

Co se naučíte?

 • Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků (včetně maskování a vedení tísňového volání). Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci a nácvikům jejich výuky.
 • Probereme, co vše by v jednotlivých tématech mělo zaznít a vytvoříme pro to vše "podklady" (které si pak účastníci odnesou a mohou v praxi používat). Ke všemu samozřejmě patří individuální zpětná vazba od našich lektorů, která Vás může posunout dál.

 • Zaměříme se i na možné krizové okamžiky u jednotlivých částí výuky - co vše se Vám může přihodit a co s tím (a ideálně jak tomu předejít) - např. účastníci, kteří se málo zapojují nebo naopak až moc.
 • Podíváme se i na specifika podle věkových kategorií - jak přizpůsobit výuku malým dětem, jak pracovat se středoškoláky či jinými kategoriemi (opět podle jednotlivých témat).

Studijní opora

 • Na kurzu od nás obržíte 2. díl naší metodické příručky pro výuku první pomoci (více informací ZDE).
Ukázka z 2. dílu příručky
Ukázka z 2. dílu příručky
Ukázka z 2. dílu příručky - téma "AED"
Ukázka z 2. dílu příručky - téma "AED"

Cena

 • Cena kurzu je 1.900 Kč. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu.
 • V ceně je zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), a materiál na přípravu simulací (např. maskování). Účastníci obdrží i další tištěné materiály a podklady související s průběhem kurzu (scénáře, přípravy na výuku apod.).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním, tištěných podkladů apod.) a vyššímu množství lektorů, kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 2 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Termíny, místo a přihlášky

 • kurzy probíhají na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
 • kurz je vypisován přibližně 1x za 1-2 roky, nejbližší termín:
 • 10.-12. 8. 2021
 • (výuka předběžně: úterý 17:00-20:00, středa a čtvrtek 9:00-17:30)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde
 • 26.-28. 11. 2021
 • (výuka předběžně: pátek 17:00-20:00, sobota a neděle 9:00-17:30)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.
 

Odborní lektoři kurzu:

Mgr. Radim Kuba, Mgr. Klára Melounová, Mgr. Kateřina Nodžáková, RNDr. Jan Křivánek, Mgr. Gabriela Zvěřinová, Bc. Lenka Ročková, Bc. Zdeňka Hubínková, Bc. Iveta Sekerášová & Bc. Kamila Matajová

 

Už se na Vás moc těšíme! :-)


Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů:

První pomoc na PřF UK: