Pro studenty UK

(pro více informací o klepněte na pole, které Vás zajímá)

Pro studenty UK máme vypsáno několik předmětů, které lze nalézt v SIS a získat za jejich absolvování "kredity". Pro zájemce vedeme i bakalářské a diplomové práce. Také doporučujeme sekci "FAQ" - zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se zápisu našich předmětů.