První pomoc pro pedagogy I

(Didaktika první pomoci I - aneb jak ji poskytovat a jak ji učit)

Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 14 h. Na tomto kurzu se účastníci  naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí.

Kurz je možné absolvovat jako součást programu celoživotního vzdělávání - CŽV PřF UK (určen zpravidla pro "nepedagogickou veřejnost") nebo jako akreditovaný kurz MŠMT (č. MSMT-11476/2020-4-404) s názvem "Didaktika první pomoci I" (určeno pro pedagogické pracovníky splňující níže uvedené vstupní předpoklady). Obsah kurzu i cena je v obou případech stejná, kurzy se liší pouze typem výstupního certifikátu). Upřesnění zvoleného kurzu účastníci vyplní v přihlášce.

"Leták PPPP 2021-09" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták PPPP 2021-09" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták PPPP 2022-04" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták PPPP 2022-04" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták PPPP 2022-10" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták PPPP 2022-10" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)

O co se jedná?

 • Dvoudenní kurz určený všem, kteří mají zájem o výuku první pomoci!
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány využitím metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Všem učitelům, lektorům, vychovatelům a především těm, kteří v rámci svých aktivit provádí školení první pomoci (např. školení dětí před výlety, prázdninami, v laboratoři...).
 • Verze akreditovaná MŠMT je určená pro zájemce, kteří splňují tyto vstupní požadavky: pedagičtí pracovníci, kteří v minulosti absolvovali kurz "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy" nebo "Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
 • Ostatní zájemci získají osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání PřF UK

Co se naučíte?

 • V rámci kurzu si můžete nejen prohloubit a zopakovat základy první pomoci (bezvědomí, mdloby, resuscitace, masivní krvácení, ale např. i popáleniny či celotělové křeče), ale hlavně si během cvičných situací (simulací) vše prakticky vyzkoušet.
 • Kurz bude zahrnovat i metodickou část výuky první pomoci. Dozvíte se tedy, která témata je vhodné vyučovat, odnesete si i základní znalost maskování a mnoho metodických tipů pro výuku první pomoci.

Studijní opora

 • Na kurzu obdržíte 1. díl našich výukových skript "První pomoc I" (více informací ZDE).
 • Účastníci rovněž obdrží 1. díl naší metodické příručky, která může být využita jako podklad pro výuku první pomoci ve školách či pro osvěžení základních znalostí (více informací o příručce ZDE).

 • Obdržíte rovněž elektronickou složku s materiály pro výuku první pomoci (fotografie, videa, nahrávky...).

Ukázka z metodické příručky
Ukázka z metodické příručky
Ukázka z metodické příručky
Ukázka z metodické příručky

Cena

 • 1.500 Kč - tato částka musí být uhrazena 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu, pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky.
 • V ceně jsou skripta, metodická příručka, vytištěné výukové prezentace, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 2 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Termíny, místo a přihlášky

 • kurzy probíhají na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
 • 25.-26. 9. 2021 (výuka předběžně: sobota 9:00-17:30, neděle 8:00-16:30)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde

 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • 9.-10. 4. 2022 (výuka předběžně: sobota 9:00-17:30, neděle 8:00-16:30)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde

 • odkaz na událost na facebooku: zde
 • 8.-9. 10. 2022 (výuka předběžně: sobota 9:00-17:30, neděle 8:00-16:30)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde

 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Navazující kurz - "První pomoc pro pedagogy II"

 • Po absolvání kurzu "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci)" je možné pokračovat v rozšiřujícím kurzu "První pomoc pro pedagogy II".
 • Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků. Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci.
 • Více informací zde

Odborní lektoři kurzu: 

 Mgr. Radim Kuba, Mgr. Klára Melounová, Mgr. Kateřina Nodžáková, RNDr. Jan Křivánek, Mgr. Gabriela Zvěřinová, Bc. Lenka Ročková, Bc. Zdeňka Hubínková, Bc. Iveta Sekerášová & Bc. Kamila Matajová  


Už se na Vás moc těšíme! :-)


Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů:

První pomoc na PřF UK: