E-mail: romanriha@post.cz, riharoma@fbmi.cvut.cz


Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Povolání: Ph.D. student
Místnost:
2. patro ("kasárna"), K-229
Webové stránky:
https://fbmi.cvut.cz/katedry/zdravotnickych-oboru-a-ochrany-obyvatelstva
https://www.facebook.com/Ochrana-obyvatelstva-FBMI-ČVUT-1774815522773653

Adresa:

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Sportovců 2311
272 01 Kladno

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Povolání: Operační důstojník
Pracoviště: Krajské operační a informační středisko
Webové stránky: https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx
Adresa:

HZS Středočeského kraje
krajské ředitelství
krajské operační a informační středisko
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Katedra učitelství a didaktiky biologie

Povolání: Lektor první pomoci
Pracovní skupina: První pomoc na PřF UK
Webové stránky: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi

Adresa:

Katedra učitelství a didaktiky biologie
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7