ŘÍHA, R., VYMĚTAL, Š. a KVAPILOVÁ, V. Psychologie účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením. In: RALBOVSKÁ, D.R. a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru III. Praha: Data Agentura INFOPHARM, 2015, s. 164-178. ISBN 978-80-87727-11-9

VYMĚTAL, Š. A ŘÍHA, R. Psychosociální aspekty mimořádných událostí typu CBRN (způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7308-654-1. Dostupné také online: https://www.mvcr.cz/soubor/psychosocialni-aspekty-mimoradnych-udalosti-typu-cbrn-stepan-vymetal-roman-riha.aspx.

ŘÍHA, R., VYMĚTAL, Š a KVAPILOVÁ, V. Psychologie účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým a radiačním či nukleárním ohrožením. In: EFREMOVA, Y., HUDZIETZOVÁ, J. Studentská vědecká konference - Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva. Praha: ČVUT v Praze, FBMI, 2016, s. 144. ISBN 978-80-01-05948-7

ŘÍHA, R., KUBA, R. Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí. In: RALBOVSKÁ, D.R. a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru IV. Praha: ČVUT v Praze, 2016, s. 107. ISBN 978-80-01-05982-1

ŘÍHA, R., VYMĚTAL, Š a KVAPILOVÁ, V. Psychické a emoční zatížení účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením. In: PROCHÁSKA, P. (ed.) Sborník abstraktů z I. ročníku odborné konference Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče. České Budějovice: JČU v Českých Budějovicích, FSZ, 2017, s. 32-33. ISBN 978-80-7394-647-0

ŘÍHA, R., SCHEJBALOVÁ, D. a FLIEGEROVÁ, T. Zátěžové faktory působící na operátory tísňové linky 112. In: RALBOVSKÁ, D.R. a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru V. Praha: ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06116-9