ŘÍHA, R., VYMĚTAL, Š. & KVAPILOVÁ, V. Psychologie účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením. In: RALBOVSKÁ, D.R. et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru III. Praha: Data Agentura INFOPHARM, 2015, s. 164-178. ISBN 978-80-87727-11-9

VYMĚTAL, Š. & ŘÍHA, R. Psychosociální aspekty mimořádných událostí typu CBRN (způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7308-654-1. Dostupné také online: https://www.mvcr.cz/soubor/psychosocialni-aspekty-mimoradnych-udalosti-typu-cbrn-stepan-vymetal-roman-riha.aspx.

ŘÍHA, R., VYMĚTAL, Š. & KVAPILOVÁ, V. Psychologie účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým a radiačním či nukleárním ohrožením. In: EFREMOVA, Y., HUDZIETZOVÁ, J. Studentská vědecká konference - Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva. Praha: ČVUT v Praze, FBMI, 2016, s. 144. ISBN 978-80-01-05948-7

ŘÍHA, R. & KUBA, R. Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí. In: RALBOVSKÁ, D.R. et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru IV. Praha: ČVUT v Praze, 2016, s. 107. ISBN 978-80-01-05982-1

ŘÍHA, R., VYMĚTAL, Š. & KVAPILOVÁ, V. Psychické a emoční zatížení účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením. In: PROCHÁSKA, P. (ed.) Sborník abstraktů z I. ročníku odborné konference Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče. České Budějovice: JČU v Českých Budějovicích, FSZ, 2017, s. 32-33. ISBN 978-80-7394-647-0

ŘÍHA, R., SCHEJBALOVÁ, D. & FLIEGEROVÁ, T. Zátěžové faktory působící na operátory tísňové linky 112. In: RALBOVSKÁ, D. R. et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru V. Praha: ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06116-9

KŘIVÁNKOVÁ, V. & ŘÍHA, R. Lidská důstojnost a její respektování členem týmu posttraumatické péče. In: Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2018. QUAERE 2018 VIII, Hradec Králové, 2018-06-27/2018-06-29. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2018. pp. 1037-1039. ISBN 978-80-87952-26-9.

ŘÍHA, R., KŘIVÁNKOVÁ, V. & KUBA, R. Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí. In: Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2018. QUAERE 2018 VIII, Hradec Králové, 2018-06-27/2018-06-29. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2018. pp. 810-817. ISBN 978-80-87952-26-9.

KŘIVÁNKOVÁ, V. & ŘÍHA, R. LIDSKÁ DŮSTOJNOST A JEJÍ RESPEKTOVÁNÍ ČLENEM TÝMU POSTTRAUMATICKÉ PÉČE. In: Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2018. QUAERE 2018 VIII, Hradec Králové, 2018-06-27/2018-06-29. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2018. p. 1037-1039. ISBN 978-80-87952-26-9.

KŘIVÁNKOVÁ, V. & ŘÍHA, R. Respektování lidské důstojnosti při poskytování první psychické pomoci. In: RALBOVSKÁ, D., et al., eds. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru VI.. Aspekty práce pomáhajících profesí AWHP 2018, Praha, 2018-10-05. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 192-197. ISBN 978-80-01-06418-4.

ŘÍHA, R., et al. AED jako prostředek motivace k členství v JSDH a problémy s jeho užíváním. SPEKTRUM. 2018, 18(2), 13-16. ISSN 1804-1639.

ŘÍHA, R., KŘIVÁNKOVÁ, V. & KUBA, R. Možnosti využití AED u JSDH. In: RALBOVSKÁ, D., et al., eds. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru VI.. Aspekty práce pomáhajících profesí AWHP 2018, Praha, 2018-10-05. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 247-256. ISBN 978-80-01-06418-4.

ŘÍHA, R. & MALÍŘ, P. Dobrovolní hasiči a defibrilátory. ČASOPIS 112. 2019, 18(2), 12-13. ISSN 1213-7057 

ŘÍHA, R. & ČÍRTKOVÁ, L. The Work-Related Stress among Members of Integrated Rescue Service and Influence of this Stress to Couple Relationship. In: CONFERENCE PROCEEDINGS: International Conference NEW PERSPECTIVES IN SCIENCE EDUCATION 8th Edition. International Conference NEW PERSPECTIVES IN SCIENCE EDUCATION 8th Edition, Florence, 2019-03-21/2019-03-22. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019. p. 312-317. ISSN 2420-9732. ISBN 978-88-85813-56-4.