Ing. Roman Říha

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Katedra učitelství a didaktiky biologie

.

.

Vítejte na mých osobních stránkách!