Vystudovala jsem bakalářský obor učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě. V současné době studuji 3. ročník navazujícího magisterského studia stejného oboru. Učitelské profesi se věnuji aktivně - učím angličtinu a přírodopis na základní škole v Praze.

V roce 2016 jsem absolvovala kurz První pomoc pro pedagogy, kde mě nadchla jak první pomoc samotná, tak didaktické pojetí její výuky lektorského týmu na PřF. V létě roku 2017 jsem se zúčastnila akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí a v září téhož roku jsem se připojila k týmu První pomoci na PřF UK. První pomoc se mi zalíbila natolik, že jsem se ve 2. ročníku magisterského studia rozhodla změnit téma své diplomové práce - nyní se tedy zabývám tzv. miskoncepcemi (nesprávnými postupy) v první pomoci - více viz "Výzkum".

Mezi mé zájmy patří cestování a vysokohorská turistika - strávila jsem rok v Kanadě cestováním po národních parcích Britské Kolumbie, Alberty a západního pobřeží USA. Proto bych si v budoucnu ráda doplnila informace o poskytování první pomoci v horských podmínkách.