V diplomové práci se zabývám tzv. miskoncepcemi (nesprávnými postupy) v první pomoci. V minulosti byly vyučovány různé postupy, nicméně, stejně jako jiné obory, i první pomoc se vyvíjí a každých 5 let jsou Evropskou resuscitační radou vydávány tzv. Guidelines, které určují a definují aktuální správné postupy, které by měly být používány. Bohužel jsou v české populaci stále pevně ukotveny některé zastaralé postupy, jejichž využívání může zásadně snížit šanci na rekonvalescenci či dokonce ohrozit život zraněné osoby.

Jelikož studuji učitelský obor, rozhodla jsem se zkoumat znalosti první pomoci u učitelů základních škol a gymnázií. Učitelé sami mohou ve svých předmětech první pomoc vyučovat, v horších případech ji potřebují i využít, když se některý z žáků zraní. Cílem mé diplomové práce je zjistit, které miskoncepce se mezi učiteli vyskytují a z jakých zdrojů pocházejí. Informace od učitelů budou získávány prostřednictvím rozsáhlého dotazníkového šetření, přičemž hlavní částí budou modelové situace, u nichž budou respondenti požádáni, aby se rozhodli, zda je uvedené/navržené řešení situace správné či špatné. V navazujících otázkách budeme zjišťovat, z jakého zdroje danou informaci mají.

Na můj výzkum bude navazovat diplomová práce Adély Křečkové (také z týmu První pomoc na PřF UK), která se bude zabývat miskoncepcemi u běžné české populace.