V současnosti pracuji ve výzkumu pro Akademii Věd - v Ústavu organické chemie a biochemie na Flemingově náměstí ve skupině Mgr. Roberta Hanuse Ph.D. se specializací na obor Chemie přírodních látek. Naše skupina se zaměřuje na výzkum eusociálního hmyzu a to jak chemickým aspektům (obranné látky, atraktanty, feromony, kutikulární uhlovodíky...), biologickému výzkumu (využití smíšených reprodukčních strategií AQS, bionomie, morfometrické analýzy, etologie a ekologie konkrétních druhů...) tak i molekulárně genetickému (výzkum délky telomer, genetického původu kast, neotenie, principy obnovení ploidie...). Dlouhodobě se věnujeme výzkumu neotropických termitů ve Francouzské Guyaně, kam pravidelně jezdíme kvůli terénní části výzkumu.

Částečně se též věnuji aplikované ochraně přírody u Hnutí Brontosaurus (ZČ Kandík), kde pomáhám opečovávat zvláště chráněná území v Praze a jejím okolí (PP Hroby, Milíčov, Divoká Šárka, Dolní Šárka, Homolka...)

Coby lektor se podílím na výuce první pomoci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Katedře učitelství a didaktiky biologie od roku 2014, kdy jsem absolvoval kurz ZZA a připojil se k již fungujícímu pedagogickému týmu. Spolu s ním proškolujeme studenty UK, širokou veřejnost i žáky základních škol v základech první pomoci a zdravotnictví zážitkovou pedagogikou.

Jako zdravotník rovněž působím na vědeckých expedicích do primárních pralesů Francouzské Guyany a na cestovatelských výpravách po Evropě.

Roli zdravotníka (medika) také zastávám v našem airsoftovém týmu RCO (sídlem v Poplzích) - zde se simulačně snažíme řešit například možná zranění způsobená v bojových konfliktech a s ním spojených situacích.

Mé koníčky jsou teraristika, cestování, turistika, via-ferratismus, lezení na stěně, airsoft, LARP, myslivost, divadlo, čtení a psaní povídek.

Dosažené vzdělání:

2007-2011 SOŠ a SOU Praha - Čakovice

Obor: Chovatel cizokrajného zvířectva

  • střední odborná škola zaměřená na chov zvířat v zoologických zahradách, rezervacích, teráriích a akváriích se zváštním zřetelem na chovatelství, etologii, krmivářství, zoogeografii a veterinární péči s odbornou praxí v ZOO Praha, Zlín-Lešná, Olomouc, Bratislava a Ústí nad Labem.
  • zakončeno maturitní zkouškou, absolvoval s vyznamenáním
  • maturitní práce: "Chov zvířat v soukromých rezervacích v Africe"

2011-2014 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium (program: Biologie, obor: Ekologická a evoluční biologie)

  • bakalářská práce: "Potravní preference a foraging mode u ještěrů (Squamata: Sauria)"
  • vedoucí závěrečné práce: Mgr. Martina Gregorovičová
  • zakončeno státní závěrečnou zkouškou

2014-2016 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Magisterské studium (program: Biologie, obor: Terestrická ekologie)

  • diplomová práce: "Nový případ smíšené reprodukční strategie a její adaptivní význam u neotropického termita Silvestritermes minutus (Termitidae: Syntermitinae)"
  • vedoucí závěrečné práce: Mgr. Robert Hanus Ph.D.
  • zakončeno státní závěrečnou zkouškou

Doplňkové vzdělání

2016 - Účast na konferenci První pomoc v boji (pořádáno Via-Protect odd. taktické a bojové medicíny)

2016 - Účast na cvičení Rescue Marathon VII (pořádáno Českým červeným křížem)

2014 - Zdravotník zotavovacích akcí - rekvalifikační program, PřF UK, Praha

2013 - Kurz první pomoci - Základní norma zdravotnických znalostí, PřF UK, Praha