Níže naleznete stručný přehled bakalářských, magisterských či závěrečných prací, na kterých se podíleli členové našeho týmu.


"Příprava didaktických materiálů pro výuku první pomoci na 2. stupni základních škol a středních školách"

  • Magisterská diplomová práce
  • Pedagogická fakulta, UK
 • Autor: Bc. Zdeňka Hubínková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)


"První pomoc v učebnicích přírodopisu a biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Lucie Drtinová
 • Školitel: Mgr. Gabriela Zvěřinová
 • Konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Konzultant: Mgr. Radka Marta Dvořáková, Ph.D.
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)


"Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - kardiopulmonální resuscitace"

  • Magisterská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Lenka Ročková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)


"Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu"

  • Magisterská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Iveta Sekerášová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)


"Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí"


  • Závěrečná práce CŽV
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Mgr. Pavlína Šámalová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci"

  • Závěrečná práce CŽV
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Mgr. Anežka Tomášková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)