cs

Níže naleznete stručný přehled bakalářských, magisterských či závěrečných prací, na kterých se podíleli členové našeho týmu.


"Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení"

 • Magisterská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Barbora Váňová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Konzultant: Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)


"První pomoc u hub a jejich zařazení do výuky přírodopisu"

 • Bakalářská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Anežka Králová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Nebezpečná zvířata v české přírodě a první pomoc v případě zranění"

 • Bakalářská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Kateřina Kročáková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Postoje, znalosti a dovednosti žáků v první pomoci"

 • Bakalářská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Natálie Kučerová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"(Trans)genderová problematika ve školách – postoje a znalosti českých učitelů"

 • Magisterská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Anna Stojka
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Problémy ve výuce první pomoci z pohledu českých pedagogů"

 • Magisterská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Barbara Havlíková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Návrh komplexního výukového programu první pomoci pro základní školy"

 • Magisterská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Petra Janečková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Rizikové chování pedagogů a jejich percepce ze strany žáků"

 • Magisterská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Anežka Škvařilová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Poruchy příjmu potravy a zařazení tématu do výuky přírodopisu"

 • Bakalářská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Gabriela Šrámková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Kulturní odlišnosti žáků z východní Evropy v prožívání emocí"

 • Bakalářská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Valeryia Adaladava
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Stresové faktory učitelů a možnosti jejich zvládání"

 • Magisterská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Lucie Tichá
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u žáků ZŠ/SŠ"

 • Závěrečná práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Natálie Danešová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

"Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u žáků ZŠ/SŠ"

 • Závěrečná práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Denisa Chocholová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)