cs

Níže naleznete stručný přehled bakalářských, magisterských či závěrečných prací, na kterých se podíleli členové našeho týmu.


"Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení"

 • Magisterská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Barbora Váňová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Konzultant: Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)


"Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - kardiopulmonální resuscitace"

  • Magisterská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Lenka Ročková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)


"Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu"

  • Magisterská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Iveta Sekerášová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce: (bude doplněn, práce je aktuálně řešena)

Text práce ke stažení:

(bude doplněn, práce je aktuálně řešena)