cs

Předměty, kurzy a termíny

Foto: První pomoc ve škole 2010
Foto: První pomoc ve škole 2010

Jak učíme?

Všechny naše kurzy jsou vyučovány využitím metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

  Vyučované předměty:

  1) Základní kurz:

  (pozn.: náplň je u všech variant totožná, kurzy se liší pouze místem výuky či časovým rozvržením)

 • MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
  • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS

  • více informací o Říčanské hájovně: zde
 2) Simulace:
  • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
  • MB180C50Z První pomoc - simulace zimní
   • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS
   • předmět je vyučován blokově v rozsahu 4 dny a je ohodnocen 2 kredity
  • MB180C50L První pomoc - simulace letní
   • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS
   • předmět je vyučován blokově v rozsahu 4 dny a je ohodnocen 2 kredity
3) Výuka v angličtině
  • MB180C25E First Aid Course for Foreign Students
  • Jak z názvu vyplývá, bude se jednat o základy první pomoci v anglickém jazyce. Tento předmět není určen pro Čechy a Slováky (pro vás máme mnoho alternativ...), ale cílí na studenty, kteří se česky ani slovensky nedorozumí. Jde tedy např. o studenty přijíždějící z programu ERASMUS, ale stejně tak rádi uvidíme třeba "zahraniční" PhD studenty či zaměstnance PřF, kteří jsou zde na stáži či pracovním výjezdu atd.
  • Pokud tedy ve svém okolí máte někoho, kdo by cílové skupině odpovídal, dejte jim o naší novince vědět. Pokud je to student, ať se přihlásí klasicky přes SIS, pokud se jedná o zaměstnance atd., nechť kontaktuje garanta Mgr. Radima Kubu (radim.kuba@natur.cuni.cz) - v případě volné kapacity se mohou účastnit právě i "nestudenti" z PřF.
4) Běžná a krizová komunikace ve škole
  • MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
  • Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností využitelných ve školní praxi i mimo ni. Zahrnuje osvojování a základních znalostí i dovedností se zacílením jak na běžné pedagogické prostředí, tak na krizové situace, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě. Základním cílem je rozvoj atributů potřebných pro práci a interakci s dalšími lidmi (předmět je tedy vhodný i pro studenty neučitelských oborů). Studenti získají základní orientaci ve vybraných tématech sociální psychologie (sociální percepce, neverbální komunikace, intuice, emoce, řešení konfliktů, práce v týmu atd.).
  • Studenti také natrénují vhodné způsoby komunikace se školním kolektivem či rodinnými příslušníky žáků. Významnou součástí kurzu je řešení krizových situací - základy krizové intervence - účastníci se tedy naučí, jak komunikovat s člověkem v krizi (význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí). Základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka).

5) Komplexní krizová komunikace

  • MB180C48 Komplexní krizová komunikace
  • Účastníci kurzu si osvojí techniky tzv. "krizové intervence". Uvedené postupy lze využít jak v běžném pedagogickém prostředí, tak v krizových situacích, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě.

  • V první části kurzu budou studenti seznámeni s obecným postupem a terminologií poskytování krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie). V dalších částech kurzu budou tyto postupy prakticky procvičovány a aplikovány na konkrétních tématech krizových situací.

  • odkaz v SIS

6) Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (ZNZZ)

 • Kurz zaměřený na základní přehled zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (včetně vychovatelů, vedoucích kroužků apod.). Je ideální pro např. pro ty, kteří (zatím) neplánují vykonávat funkci "zdravotník zotavovacích akcí", ale chtějí mít kvalitní základ v poskytování první pomoci.
 • Studenti tuto normu mohou získat souběžně s absolvováním základního kurzu první pomoci (MB180C25 či MB180C25T)
 • rekvalifikační program akreditovaný od MŠMT, více informací zde

7) Zdravotník zotavovacích akcí

 • Kurz akreditovaný MŠMT a je určený všem nadšencům do první pomoci. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Platnost získaného osvědčení je doživotní.

 • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
 • rekvalifikační program akreditovaný od MŠMT, více informací zde

7) Člen první pomoci

 • Kurz akreditovaný MŠMT a je určený všem nadšencům do první pomoci. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd., ale zároveň získáte kompetence k tomu, abyste mohli první pomoc kvalifikovaně vyučovat. Platnost získaného osvědčení je doživotní.

 • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
 • rekvalifikační program akreditovaný od MŠMT, více informací zde
8) Didaktika první pomoci I
 • Kurz zaměřený na vzdělávání pedagogů, lektorů, vychovatelů a všech, kteří se chtějí dozvědět informace o tom, jak první pomoc vyučovat (ať už jde o výuku na základní či střední škole nebo o školení pro skauty...). Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit).

 • kurz je zařazen do programů CŽV PřF UK, více informací zde

9) Didaktika první pomoci II

 • Po absolvování kurzu "Didaktika první pomoci I" je možné pokračovat v tomto rozšiřujícím kurzu, na kterém si můžete ještě více prohloubit pedagogické a didaktické dovednosti při výuce první pomoci.
 • Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků. Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci.
 • kurz je zařazen do programů CŽV PřF UK, více informací zde

Nabídka bakalářských, diplomových a závěrečných prací:

Pro zájemce z řad studentů máme z oblasti první pomoci připraveno i několik zajímavých témat ke zpracování formou bakalářské či magisterské diplomové práce. V případě zájmu, prosím, kontaktujte jednotlivé vyučující. 

Již dokončené práce je možné stáhnout v sekci "Odborné práce"

Nabídku volných témat lze nalézt např. zde:

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: