cs

Slovní zásoba

Na tomto místě máte možnost si zopakovat, rozšířit či projít základní anglickou slovní zásobu 🙂. Je to ideální zejména pro ty, kteří se chystají právě na předmět "První pomoc - simulace letní" (ale nejen pro ně).

Znovu opakujeme, že pro účely výuky vám budou zcela stačit i jen základní anglické obraty. Na druhou stranu, když budete mít bohatší slovní zásobu, posunete se zase o kousek dále. Zároveň, jelikož je předmět zaměřen na "výuku první pomoci", není možné zařadit přímo výuku "angličtiny" - navíc i účastníci mají různé úrovně (to, co pro někoho zde bude triviální zopakování může být pro někoho obtíž). A je to samozřejmě v pořádku a s těmito rozdíly počítáme. Domníváme se však, že níže uvedené výukové pomůcky vám mohou pomoci dopředu získat určitou jistotu v daných obratech, takže na výuku nemusíte odjíždět ve stresu.

Níže si můžete dopředu stáhnout seznam slovíček v PDF, která je vhodné, když si projdete. Rozhodně to neznamená, že na kurzu využijeme všechny. Věnovat se budeme primárně tzv. život ohrožujícím stavům, kam tedy spadá především problematika bezpečnosti, kontroly vědomí a dýchání, resuscitace, zástavy masivního krvácení a nedílnou součástí je samozřejmě volání na tísňové linky. Slovíčka k těmto situacím si tedy zkuste zopakovat více. Další témata (dušení, popáleniny, otravy, autonehoda) se mohou hodit. Zvažte tedy každý sám svoji aktuální úroveň a podle toho se zkuste připravit (pro koho není angličtina kamarád, ten si zkusí naučit aspoň zmíněná základní slovíčka, kdo je naopak pokročilejší, může si vyzkoušit slovíčka nadstavbová).