Pro studenty UK

Foto: První pomoc ve škole 2010
Foto: První pomoc ve škole 2010

Jak učíme?

Všechny naše kurzy jsou vyučovány využitím metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

  Vyučované předměty:

  1) Základní kurz:

  (pozn.: náplň je u všech variant totožná, kurzy se liší pouze místem výuky či časovým rozvržením)

 • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
 • MB180C25 První pomoc ve škole
  • bloková varianta (zpravidla 2 víkendy), výuka probíhá na PřF, odkaz v SIS

 • MB180C25P První pomoc ve škole
  • pravidelná varianta (3 hodiny každý týden), výuka probíhá na PřF, odkaz v SIS
 • MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
  • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS

  • více informací o Říčanské hájovně: zde
 2) Simulace:
  • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
  • MB180C36L První pomoc- simulace letní
   • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS
   • předmět je vyučován blokově v rozsahu 2 dny (celkově však přes 2 noci) a je ohodnocen 1 kreditem
   • předběžný harmonogram kurzu:
   • první den (ráno příjezd a následně výuka)
   • druhý den (výuka v průběhu dne, po večeři noční zásahy - cca 22:00 - 01:00)
   • třetí den (ráno zápočty, úklid, odjezd)


  • MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
   • bloková varianta vyučovaná mimo Prahu (zpravidla Říčany), odkaz v SIS
   • předmět je vyučován blokově v rozsahu 2 dny (celkově však přes 2 noci) a je ohodnocen 1 kreditem
   • předběžný harmonogram kurzu:
   • první den (ráno příjezd a následně výuka)
   • druhý den (výuka v průběhu dne, po večeři noční zásahy - cca 22:00 - 01:00)
   • třetí den (ráno zápočty, úklid, odjezd)


  4) Běžná a krizová komunikace ve škole

  • MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
   • Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností využitelných ve školní praxi i mimo ni. Zahrnuje osvojování a základních znalostí i dovedností se zacílením jak na běžné pedagogické prostředí, tak na krizové situace, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě. Základním cílem je rozvoj atributů potřebných pro práci a interakci s dalšími lidmi
   • Studenti získají základní orientaci ve vybraných tématech sociální psychologie (sociální percepce, neverbální komunikace, intuice, emoce atd.), s přesahy v rámci primární prevence (vývojové a tranzitorní krize, sexualita,...), a natrénují vhodné způsoby komunikace se školním kolektivem či rodinnými příslušníky žáků. Součástí výuky je tedy i řešení konfliktních a krizových situací (základy krizové intervence) včetně následné psychohygieny. Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů.
   • odkaz v SIS

  3) Ochrana člověka za mimořádných událostí

  • MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí
   • cílem je připravit absolventy účinně reagovat na vzniklé běžné rizikové i mimořádné události, tj. budou schopni v případě mimořádné události adekvátně ochránit sebe a žáky, odkaz v SIS
  • MB180C40 Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení
  • praktické procvičení teoretických poznatků získaných v průběhu přednášek kurzu, odkaz v SIS
  • (předmět není aktuálně vyučován)
 4) Zdravotník zotavovacích akcí
 • Kurz akreditovaný MŠMT a je určený všem nadšencům do první pomoci. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Platnost získaného osvědčení je doživotní.

 • obecné pokyny pro studenty naleznete zde: "Pokyny pro účastníky kurzů"
 • rekvalifikační program akreditovaný od MŠMT, více informací zde

5) První pomoc pro pedagogy - jak ji poskytovat a jak ji učit

 • Kurz zaměřený na vzdělávání pedagogů, lektorů, vychovatelů a všech, kteří se chtějí dozvědět informace o tom, jak první pomoc vyučovat (ať už jde o výuku na základní či střední škole nebo o školení pro skauty...). Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit).
 • kurz je zařazen do CŽV Přf UK, více informací zde

Nabídka bakalářských, diplomových a závěrečných prací:

Pro zájemce z řad studentů máme z oblasti první pomoci připraveno i několik zajímavých témat ke zpracování formou bakalářské či magisterské diplomové práce. V případě zájmu, prosím, kontaktujte jednotlivé vyučující. 

Již dokončené práce je možné stáhnout v sekci "Odborné práce"

Nabídku volných témat lze nalézt např. zde:

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: