cs

Pro studenty UK

(pro více informací o klepněte na pole, které Vás zajímá)

Pro studenty UK máme vypsáno několik předmětů, které lze nalézt v SIS a získat za jejich absolvování "kredity". Pro zájemce vedeme i bakalářské a diplomové práce. Také doporučujeme sekci "FAQ" - zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se zápisu našich předmětů.

Pokyny pro účastníky kurzů

(Pro účastníky na všech kurzech platí pokyny v "Pro všechny kurzy". Pokud se Váš kurz bude vyučovat v Říčanské hájovně, máme pro Vás ještě několik dodatečných informací). Podrobné informace vám zašleme vždy před kurzem.