cs

Aktivní projekty

Pomozte zachránit život II (2019)

Středně dlouhý dotazník (vyplnění zabere 50-60 minut) zaměřený na poskytování první pomoci. Součástí dotazníku jsou modelové situace, u kterých se lidé rozhodují, jak by je řešili. Na konci dotazníku se samozřejmě dozvíte správná řešení a navíc Vám ukážeme, jak si při řešení vedlo více než 3000 českých pedagogů. A jak jste na tom s první pomoci Vy? Ověřte si to v našem dotazníku! Test naleznete zde.

Text k projektu k šíření (např. pro přeposlání e-mailem): zde

Krizová intervence (2019)

Kratší dotazník (vyplnění zabere 30-40 minut) určený pro pedagogy základních škol. Dotazník se zaměřeuje na aspekty krizových situací - co pedagogové vnímají jako krizové situace, jestli se s nimi při výuce setkávají a jak by je řešili. Test naleznete zde.

Aspekty výuky laické první pomoci z pohledu zdravotnického záchranáře (2019)

Kratší dotazník (vyplnění zabere 30 minut) určený pro odborné pracovníky z urgentního lékařství, a to především zdravotnické záíchranáře. Projekt ma za cíl zmapovat, jak často vyučují první pomoc pro laiky, jaká bývá náplň kurzů, počet účastníků a jaké jsou základní faktory, ovlivňující, že daný člověk první pomoc pro laiky učí či neučí. Test naleznete zde.

Pomozte zachránit život I (2018)

Středně dlouhý dotazník (vyplnění zabere 45 minut) určený pouze pro pracovníky ve školství (pedagogy, vychovatele apod.) zaměřený na poskytování první pomoci. Součástí dotazníku jsou modelové situace, u kterých se lidé rozhodují, jak by je řešili. Na konci dotazníku se samozřejmě dozvíte správná řešení a navíc Vám ukážeme, jak si při řešení vedlo několik stovek pedagogů před Vámi. A jak jste na tom s první pomoci Vy? Ověřte si to v našem dotazníku! Test naleznete zde.