cs

Zdeňka Hubínková

Vítejte na mých osobních stránkách!

V současné době studuji na Pedagogické fakultě UK v rámci navazujícího magisterského studia. Mými obory jsou Chemie a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Přestože ještě studuji, tak již pracuji jako učitelka na druhém stupni základní školy. Učím především chemii a výchovu ke zdraví. V roce 2022 mi přibylo ještě třídnictví a spolu s tím učení přírodopisu.

Geny pro práci ve školství jsem pravděpodobně zdědila po své babičce, která v něm pracovala celý život. S prací s dětmi mám mnohaletou praxi, v minulosti jsem vedla kroužek Malý vědec v mateřské školce, působím jako instruktor na školách v přírodě a na příměstských táborech či připravuji žáky na přijímačky na čtyřletá i víceletá gymnázia.

K první pomoci jsem se dostala skrze volitelný předmět, kdy jsem absolvovala základní kurz s týmem První pomoci na Přírodovědné fakultě UK. Samotný kurz, ale i lektoři, kteří nás kurzem provázeli, ve mně vzbudili touhu se více zabývat o toto téma. Práce v dětském kolektivu, ale i nadšení z první pomoci, bylo hlavními důvody, proč jsem se v létě 2018 rozhodla absolvovat kurz Zdravotník zotavovacích akcí. V říjnu 2018 jsem ještě absolvovala akreditovaný kurz Didaktika první pomoci a od té doby působím v týmu PP na PřF UK. A aby toho nebylo málo, tak v srpnu 2022 jsem si dodělala kvalifikaci absolvováním kurzu Člen první pomoci.

Volný čas ráda trávím na hokeji se svými přáteli, kde se podílím aktivně na fandění a pokud toho mám dost, tak se nejlépe odreaguji někde v přírodě nebo doma v posteli s pěknou knížkou či filmem.

Těším se na Vás, na jednom z našich kurzů!