cs

Výzkumná skupina

V rámci našich aktivit se věnujeme i výzkumu, na kterém spolupracujeme i s odborníky z řad IZS. Výstupy z našich řešených projektů představují skripta, metodické příručky, odborné články, příspěvky na konferencích a samozřejmě také závěrečné, bakalářské a magisterské diplomové práce.