Pokyny pro vyzvedávání materiálů na PřF UK

Adresa: Viničná 7, 128 44 Praha 2, Katedra učitelství a didaktiky biologie

Jak se k nám dostat: Po vstupu do budovy se vydejte vlevo - sídlíme přímo v přízemí na konci chodby na levé straně. Na zvonku zazvoňte na p. sekretářku (aktuálně p. Dita Šimralová).

Pro zajištění, že p. sekretářka bude na místě, doporučujeme:

1) Vyzvedávání materiálů

  • týká se těchto typů dokumentů:
  • certifikáty, osvědčení, potvrzení o absolvování kurzů
  • žádost o dodatečné zápisy do kurzů apod.
  • žádosti o uznání absolvované prerekvizity
  • (a podobné)
  • po zazvonění požádejte p. sekretářku o vydání potřebných dokumentů
  • řekněte jí, že jsou umístěny v přihrádce na poštu s názvem "PP - výdej" (p. sekretářka bude vědět a dle Vašeho jména Vám dokumenty vydá)

2) Vyzvedávání vratné zálohy z neabsolvovaných kurzů (či přeplatků apod.)

  • po zazvonění požádejte p. sekretářku o vydání peněz
  • nahlašte své jméno - p. sekretářka nárok na vyplacení ověří v naší interní databázi a obnos Vám v hotovosti vyplatí
  • (pamatujte, že vratnou zálohu je nutné si vyzvednout nejpozději do 14 dnů od prvního dne kurzu, na který jste byl/a přihlášen/a)