cs

Pokyny pro vyzvedávání materiálů na PřF UK

Adresa: Viničná 7, 128 44 Praha 2, Katedra učitelství a didaktiky biologie

Jak se k nám dostat: Po vstupu do budovy se vydejte vlevo - sídlíme přímo v přízemí na konci chodby na levé straně. Na zvonku zazvoňte na p. sekretářku (Mgr. Dita Šimralová).

Pro zajištění, že p. sekretářka bude na místě, doporučujeme:

 • ozvat se předem e-mailem (dita.simralova@natur.cuni.cz)
 • ověřit si úřední hodiny sekretariátu:
 • https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi
 • obvykle:
 • Po: 9:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
 • Út: 9:00 - 11:30
 • St: 9:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
 • Čt: 9:00 - 11:30
 • (pozor, z důvodu probíhající pandemie mohou být úřední hodiny změněny, ověřte si přítomnost p. sekretářky vždy nejdříve e-mailem)

1) Vyzvedávání materiálů

 • týká se těchto typů dokumentů:
 • certifikáty, osvědčení, potvrzení o absolvování kurzů
 • žádost o dodatečné zápisy do kurzů apod.
 • žádosti o uznání absolvované prerekvizity
 • (a podobné)
 • po zazvonění požádejte p. sekretářku o vydání potřebných dokumentů
 • řekněte jí, že jsou umístěny v přihrádce na poštu s názvem "PP - výdej" (p. sekretářka bude vědět a dle Vašeho jména Vám dokumenty vydá)

2) Vyzvedávání vratné zálohy z neabsolvovaných kurzů (či přeplatků apod.)

 • kontaktujte e-mailem p. sekretářku a požádejte ji o přípravu podkladů pro vrácení financí (nezapomeňte sdělit vybranou paralelku a její termín, původní uhrazenou částku a vratnou částku)
 • p. sekretářka nárok na vyplacení a informace ověří v naší interní databázi, připraví písemné podklady a vytištěné předá garantovi předmětu
 • (pamatujte, že požadavek na vratnou zálohu je nutné zadat nejpozději do 14 dnů od prvního dne kurzu, na který jste byl/a přihlášen/a)