cs

Zdravotník zotavovacích akcí:

opakovací kurz

O co se jedná?

 • "Zdravotník zotavovacích akcí: opakovací kurz" je kurz v rozsahu 16 hodin určený všem, kteří mají zájem si zopakovat či prohloubit znalosti a dovednosti v první pomoci (a další aspekty práce zdravotníka zotavovacích akcí). Kurz je možné absolvovat jako součást programu celoživotního vzdělávání - CŽV PřF UK (kurz je součástí DVPP kurzů).
 • Zdravotník zotavovacích akcí/Člen první pomoci je kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (akreditace MŠMT) v rozsahu 52/90 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou školy v přírodě, výlety, tábory atd. Více informací o kurzu lze nalézt zde.

 • Ačkoliv má osvědčení, které vydáváme absolventům našeho kurzu ZZA/ČPP, doživotní platnost (žádné doškolovací kurzy nejsou povinné), nabyté znalosti a především dovednosti se samozřejmě snadno zapomínají. Je proto vhodné si základy první pomoci přibližně každé 2-3 roky zopakovat (např. i kvůli novelizaci zákonů a vyhlášek). A proto absolventům našich kurzů ZZA/ČPP nabízíme tento kurz, v rámci kterého si připomenete vše hlavní, co zdravotník potřebuje (a vyzkoušíte si i něco nového).


Nejbližší turnusy:

"Leták ZZA opakovací kurz 2024-05"
"Leták ZZA opakovací kurz 2024-05"

Jak kurz probíhá?

 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete nabyté znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Všem našim absolventům kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" nebo "ˇČlen první pomoci".
 • Kurz je možné absolvovat opakovaně a nezáleží, jestli jste měli kurz před půl rokem či před 5 lety - rádi Vás na kurzu uvidíme!

Co se naučíte?

 • Zopakujeme základy první pomoci ("závažné stavy" - systém tří kroků, kontrola vědomí a dýchání, resuscitace, zástava masivního krvácení + mnoho dalšího).
 • Zopakujeme méně závažné stavy ("krvácení z nosu, odřená kolena, řezné ranky...").
 • Projdeme novinky (nejen v zákonech a vyhláškách).
 • Zopakujeme i mnoho dalšího, budeme sdílet zkušenosti z praxe.
 • A samozřejmě se můžete těšit na nové bloky, které se na kurz ZZA už nevejdou (např. komunikace s rodiči, kazuistický seminář, jak bodovat chatky atd.) :-)

Cena

 • Cena kurzu je 2.100 Kč za osobu.

 • V ceně je zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou zahrnuty další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Říčany u Prahy/Praha), ubytování a strava.
 • Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 2 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)

Termíny, místo a přihlášky

 • kurzy probíhají na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
 • 18.-19. 5. 2024
 • výuka předběžně: sobota i neděle 9:00-18:00
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 4
 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky.  Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Už se na Vás moc těšíme! :-)

První pomoc na PřF UK: