Zdravotník zotavovacích akcí:

opakovací kurz

Zdravotník zotavovacích akcí je kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (akreditace MŠMT) v rozsahu 45 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou školy v přírodě, výlety, tábory atd. Více informací o kurzu lze nalézt zde.

Ačkoliv má osvědčení, které vydáváme absolventům našeho kurzu ZZA, doživotní platnost (žádné doškolovací kurzy nejsou povinné), nabyté znalosti a především dovednosti se samozřejmě snadno zapomínají. Je proto vhodné si základy první pomoci přibližně každé 2-3 roky zopakovat (např. i kvůli novelizaci zákonů a vyhlášek). A proto absolventům našich kurzů ZZA nabízíme tento kurz, v rámci kterého si připomenete vše hlavní, co zdravotník potřebuje (a vyzkoušíte si i něco nového).

Nejbližší turnusy:

"Leták ZZA opakovací kurz 2022-06" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA opakovací kurz 2022-06" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)

O co se jedná?

 • Kurz v rozsahu 16 hodin určený všem, kteří mají zájem si zopakovat či prohloubit znalosti a dovednosti v první pomoci (a další aspekty práce zdravotníka zotavovacích akcí).
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete nabyté znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Všem našim absolventům kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí".
 • Kurz je možné absolvovat opakovaně a nezáleží, jestli jste měli kurz ZZA před půl rokem či před 5 lety - rádi Vás na kurzu uvidíme!

Co se naučíte?

 • Zopakujeme základy první pomoci ("závažné stavy" - systém tří kroků, kontrola vědomí a dýchání, resuscitace, zástava masivního krvácení + mnoho dalšího).
 • Zopakujeme méně závažné stavy ("krvácení z nosu, odřená kolena, řezné ranky...").
 • Projdeme novinky (nejen v zákonech a vyhláškách).
 • Zopakujeme i mnoho dalšího, budeme sdílet zkušenosti z praxe.
 • A samozřejmě se můžete těšit na nové bloky, které se na kurz ZZA už nevejdou (např. komunikace s rodiči, kazuistický seminář, jak bodovat chatky atd.) :-)

Cena

 • Cena kurzu je 1.500 Kč za osobu. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu, pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky.

 • V ceně je zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou zahrnuty další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Říčany u Prahy/Praha), ubytování a strava.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 2 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)

Termíny, místo a přihlášky

 • kurzy probíhají na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
 • 4.-5. 6. 2022
 • výuka předběžně: sobota i neděle 9:00-17:30
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 8
 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky.  Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Odborní lektoři kurzu:

Mgr. Radim Kuba, Mgr. Klára Melounová, Mgr. Kateřina Nodžáková, RNDr. Jan Křivánek, Mgr. Gabriela Zvěřinová & Bc. Lenka Ročková


Už se na Vás moc těšíme! :-)

První pomoc na PřF UK: