cs

Kalendář

Co nás čeká?

2024
 • 2.-3. 3. + 16.-17. 3. 2024 První pomoc ve škole (bloková výuka LS A, PřF UK, Praha)
 • 23. 3. 2024 Výuka pro studenty pedagogického minima
 • 27. 3. 2024 Výuka pro ZŠ Roudnice nad Labem
 • 4.-7. 4. 2024 První pomoc terénní (bloková výuka LS A, PřF UK, Říčany)
 • 13.-14. 4. 2024 První pomoc ve škole (anglická varianta blokové výuky, PřF UK, Praha)
 • 20.-21. 4. 2024 Didaktika první pomoci I (PřF UK, Praha)
 • 25. 4. 2024 Výuka pro ZŠ Dobříš
 • 27.-28. 4. + 11.-12. 5. 2024 První pomoc ve škole (bloková výuka LS B, PřF UK, Praha)
 • 2.-5. 5. 2024 První pomoc terénní (bloková výuka LS B, PřF UK, Říčany)
 • 18.-19. 5. 2024 Zdravotník zotavovacích akcí - opakovací kurz (PřF UK, Praha)
 • 24. 5. 2024 Výuka pro Katedru učitelství a didaktiky chemie PřF UK
 • 24.-26. 5. 2024 Didaktika první pomoci II (PřF UK, Praha)
 • 1.-2. 6. + 15.-16. 6. 2024 První pomoc ve škole (bloková výuka LS C, PřF UK, Praha)
 • 9. 6. 2024 Výuka pro To-das.cz
 • 19. 6. 2024 Výuka pro Muzeum Říčany
 • 20.-23. 6. 2024 První pomoc - simulace letní (PřF UK, Říčany)
 • 4.-7. 7. 2024 První pomoc terénní (bloková výuka LS C, PřF UK, Říčany)
 • 20.-27. 7. 2024 Zdravotník zotavovacích akcí 2024 II (pobytová varianta, Říčany) 
 • 21. 9. 2024 Výuka pro MFF
 • 4.-6. 10. + 18.-20. 10. + 1.-3. 11. 2024 Zdravotník zotavovacích akcí 2024 III (PřF UK, Praha)
 • 4.-6. 10. + 18.-20. 10. + 1.-3. 11. 2024 + 5.-6. 4. 2025 + 16.-18. 5. 2025 Člen první pomoci (PřF UK, Praha)

  2025
  • 7.-9. 2. + 21.-23. 2. + 7.-9. 3. 2024 Zdravotník zotavovacích akcí 2025 I (PřF UK, Praha)
  • 7.-9. 2. + 21.-23. 2. + 7.-9. 3. + 5.-6. 4. 2025 + 16.-18. 5. 2025 Člen první pomoci 2025 I (PřF UK, Praha)
  • 5.-6. 4. 2025 Didaktika první pomoci I (PřF UK, Praha)
  • 16.-18. 5. 2025 Didaktika první pomoci II (PřF UK, Praha)
  • 19.-26. 7. 2025 Zdravotník zotavovacích akcí 2025 II (pobytová varianta, Říčany)
  • 19.-26. 7. + 27.-28. 9. + 5.-7. 12. 2025 Člen první pomoci  2025 II (pobytová varianta, Říčany + 2 víkendy, PřF UK, Praha)
  • 27.-28. 9. 2025 Didaktika první pomoci I (PřF UK, Praha)
  • 5.-7. 12. 2025 Didaktika první pomoci II (PřF UK, Praha)
  • 3.-5. 10. + 17.-19. 10. + 31. 10.-2. 11. 2025 Zdravotník zotavovacích akcí 2025 III (PřF UK, Praha) 

Co bylo?

2024 
 • 4.-7. 1. 2024 První pomoc terénní (bloková výuka ZS C, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 18. 1. 2024 Výuka pro Dentsu Czech Republic s.r.o.
 • 20.-21. 1. + 3.-4. 2. 2024 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS B, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 25.-28. 1. 2024 První pomoc - simulace zimní (PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 26. 1. 2024 Výuka pro Katedru učitelství a didaktiky chemie PřF UK
 • 15.-16. 2. 2024 Výuka pro Arcibiskupské gymnázium v Praze
 • 9.-11. 2. + 23.-25. 2. + 8.-10. 3. 2024 Zdravotník zotavovacích akcí 2024 I (PřF UK, Praha), fotogalerie

2023
 • 5. - 8. 1. 2023 První pomoc terénní (bloková výuka ZS C, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 13. 1. 2023 Výuka pro ZŠ Hostýnská
 • 14. - 15. 1. + 28. - 29. 1. 2023 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS C, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 2. - 5. 2. 2023 První pomoc - simulace zimní (PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 8. - 10. 2. 2023 Výuka pro Arcibiskupské gymnázium
 • 18. - 19. 2. + 4. - 5. 3. 2023 První pomoc ve škole (bloková výuka LS A, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 24. - 26. 2. + 10. - 12. 3. + 24. - 26. 3. 2023 Zdravotník zotavovacích akcí 2023 I (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 14. 3 + 16. 3. 2023 Výuka pro Gymnázium Českolipská
 • 18. - 19. 3. + 1. - 2. 4. 2023 První pomoc ve škole (bloková výuka LS B, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 4. 4. 2023 Výuka pro Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů 
 • 15. - 16. 4. 2023 První pomoc pro pedagogy I (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 22. - 23. 4. 2023 První pomoc ve škole (anglická varianta blokové výuky, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 27. - 30. 4. 2023 První pomoc terénní (bloková výuka LS A, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 12. - 14. 5. 2023 První pomoc pro pedagogy II (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 15. - 18. 5. 2023 Výuka pro ZŠ K Dolům
 • 23. - 24. 5. 2023 Výuka pro fakultní ZŠ, Praha - Smíchov
 • 25. - 28. 5. 2023 První pomoc terénní (bloková výuka LS B, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 2. - 3. 6. + 17. - 18. 6. 2023 První pomoc ve škole (bloková výuka LS C, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 9. 6. 2023 Výuka pro ZŠ Úvaly
 • 22. - 25. 6. 2023 První pomoc - simulace letní (PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 27. 6. 2023 Výuka pro organizátory soustředění PřF UK 
 • 28. - 29. 6. 2023 Výuka pro Gymnázium Christiana Dopplera
 • 6. - 9. 7. 2023 První pomoc terénní (bloková výuka LS C, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 22. - 29. 7. 2023 Zdravotník zotavovacích akcí 2023 II (pobytová varianta, Říčany), fotogalerie
 • 3. 8. 2023 Výuka pro organizátory soustředění PřF UK
 • 9. - 10. 8. 2023 Výuka pro ÚOCHB Akademie věd ČR
 • 24. - 27. 8. 2023 První pomoc terénní (bloková výuka LS D, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 29. + 31. 8. 2023 Výuka pro ZŠ Hostýnská
 • 29. 8. 2023 Výuka pro ZŠ K Dolům
 • 30. - 31. 8. 2023 Výuka pro ZŠ Ostrov
 • 1. - 3. 9. 2023 Zdravotnický dozor - Dočesná Žatec
 • 20. - 22. 9. 2023 Výuka pro Gymnázium Na Zatlance
 • 30. 9. - 1. 10. 2023 První pomoc pro pedagogy I (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 6. 10. 2023 Výuka pro Katedru učitelství a didaktiky chemie PřF UK
 • 22.-24. 9. + 6.-8. 10.+ 20.-22. 10. 2023 Zdravotník zotavovacích akcí 2023 III (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 25. 10. 2023 Výuka pro spolek Agora PedF UK
 • 26.-29. 10. 2023 První pomoc terénní (bloková výuka ZS A, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 11.-12. 11. 2023 První pomoc ve škole (anglická varianta blokové výuky, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 16.-19. 11. 2023 První pomoc terénní (bloková výuka ZS B, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 1.-3. 12. 2023 První pomoc pro pedagogy II (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 25.-26. 11. + 9.-10. 12. 2023 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS A, PřF UK, Praha), fotogalerie
  
2022
 • 6. - 9. 1. 2022 První pomoc terénní (bloková výuka ZS C, PřF UK, Říčany), fotogalerie 
 • 21. - 23. 1. 2022 První pomoc - simulace zimní (Říčany), fotogalerie 
 • 29. - 30. 1. + 12. - 13. 2. 2022 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS C, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 4. - 6. 2. + 18. - 20. 2. + 4. - 6. 3. 2022 Zdravotník zotavovacích akcí 2022 I (PřF, Praha), fotogalerie  
 • 24. - 27. 3. 2022 První pomoc terénní (bloková výuka LS A, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 19. - 20. 3. + 2. - 3. 4. 2022 První pomoc ve škole (bloková výuka LS A, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 9. - 10. 4. 2022 První pomoc pro pedagogy I (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 28. 4. - 1. 5. 2022 První pomoc terénní (bloková výuka LS B, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 7. - 8. 5. 2022 První pomoc ve škole (anglická varianta blokové výuky, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 27. - 29. 5. 2022 První pomoc pro pedagogy II (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 4. - 5. 6. 2022 Zdravotník zotavovacích akcí - opakovací kurz (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 24. - 26. 6. 2022 První pomoc - simulace letní (Říčany), fotogalerie
 • 18. - 19. 6. + 2. - 3. 7. 2022 První pomoc ve škole (b) loková výuka LS B, PřF UK, Praha, fotogalerie
 • 16. - 23. 7. 2022 Zdravotník zotavovacích akcí 2022 II (Říčany), fotogalerie 
 • 18. - 21. 8. 2022 První pomoc terénní (bloková výuka LS C, PřF UK, Říčany), fotogalerie 
 • 2. - 4. 9. 2022 Zdravotnický dozor - Dočesná Žatec, fotogalerie
 • 14. - 16. 9. 2022 Výuka pro Gymnázium Na Zatlance
 • 23. 9. 2022 Výuka pro Teologickou fakultu
 • 29. 9. 2022 Výuka pro Centrum Květinka
 • 1. - 2. 10. + 15. - 16. 10. 2022 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS A, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 8. - 9. 10. 2022 První pomoc pro pedagogy I (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 27. - 30. 10. 2022 První pomoc terénní (bloková výuka ZS A, PřF UK, Říčany), fotogalerie 
 • 12. - 13. 11. 2022 První pomoc ve škole (anglická varianta blokové výuky, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 17. - 20. 11. 2022 První pomoc terénní (bloková výuka ZS B, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 26. - 27. 11. + 10. - 11. 12. 2022 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS B, PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 2. - 4. 12. 2022 První pomoc pro pedagogy II (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 6. - 7. 12. 2022 Výuka pro Akademii věd - ÚOCHB
 • 12. - 13. 12. 2022 Výuka pro ZŠ Balabenka

    

 2021  

 • 13. - 14. + 27. - 28. 2. 2021 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS A II, PřF UK) - ZC19

 • 5. 2. - 7. 2. + 19. 2. - 21. 2. + 5. 3. - 7. 3. 2021 Zdravotník zotavovacích akcí 2021 I (Praha) - ZC19
 • 13. - 14. 3. + 27. 3 - 28. 3. 2021 První pomoc ve škole (bloková výuka, PřF UK) - ZC19
 • 8. - 11. 4. 2021 První pomoc terénní (bloková výuka, PřF UK, Říčany) - ZC19
 • 22.4. 2021 Výuka pro školku Rybička (PřF UK), Praha - ZC19
 • 24.4. - 25.4. 2021 První pomoc pro pedagogy I - ZC19
 • 6. - 9. 5. 2021 První pomoc terénní (bloková výuka, PřF UK, Říčany) - ZC19
 • 30. 4.-2. 5 2021 První pomoc - simulace zimní (PřF UK), náhradní termín, fotogalerie
 • 15. -16. 5. + 29. - 30. 5. 2021 První pomoc ve škole (bloková výuka B, PřF UK) fotogalerie
 • 18. - 21. 5. 2021 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS A II, PřF UK), fotogalerie
 • 31. 5. + 4. 6. 2021 Výuka pro Základní školu a lesní mateřskou školu Na dvorečku
 • 4. - 6. 6. + 11. - 13. 6. + 18. - 20. 6. 2021 Zdravotník zotavovacích akcí, fotogalerie
 • 25. - 27. 6. 2021 První pomoc - simulace letní (PřF UK), fotogalerie
 • 1. - 4. 7. 2021 První pomoc terénní (bloková výuka AB, PřF UK, Říčany) náhradní turnus, fotogalerie
 • 15. - 18. 7. 2021 První pomoc ve škole (bloková výuka, PřF UK), fotogalerie
 • 31. 7. - 7. 8. 2021 Zdravotník zotavovacích akcí 2021 II (Říčany), fotogalerie
 • 10. - 12. 8. 2021 První pomoc pro pedagogy II (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 24. - 25. 8. 2021 Školení pedagogů - ZŠ K Dolům 
 • 30. 8. 2021 Výuka první pomoci pro MŠ Rybička
 • 9. - 12. 9. 2021 První pomoc terénní (bloková výuka, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 24. 9. 2021 Noc vědců - zdravotnický dozor (PřF UK, Praha)
 • 25. - 26. 9. 2021 První pomoc pro pedagogy I (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 9. - 10. 10. + 23. - 24. 10. 2021 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS A, PřF UK), fotogalerie
 • 1. - 3. + 15. - 17. + 29. - 31. 10. 2021 Zdravotník zotavovacích akcí 2021 III (Praha), fotogalerie
 • 11. - 14. 11. 2021 První pomoc terénní (bloková výuka ZS A, PřF UK, Říčany), fotogalerie
 • 20. - 21. 11. + 11. - 12. 12. 2021 První pomoc ve škole (bloková výuka ZS B, PřF UK), fotogalerie
 • 26. - 28. 11. 2021 První pomoc pro pedagogy II (PřF UK, Praha), fotogalerie
 • 4. - 5. 12. 2021 První pomoc ve škole (anglická varianta blokové výuky, PřF UK), fotogalerie 
 • 16. - 19. 12. 2021 První pomoc ve terénní (bloková výuka ZS B, PřF UK, Říčany), fotogalerie 
 • 8. 10. 2021 - 7. 1. 2022 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - pátek, PřF UK), fotogalerie

          ZC19 = Zrušeno kvůli Covid-19

  2020

   • 9.-12. 1. 2020 První pomoc terénní (bloková výuka turnus ZS B, PřF UK, Říčany), fotogalerie
   • 25. - 27. 1. 2020 První pomoc - simulace zimní (PřF UK), fotogalerie
   • 7.-9.2.2020 + 21.-23.2.2020 + 6.-8.3.2020 Zdravotník zotavovacích akcí 2020 I (Praha), fotogalerie
   • 19. 2. - 20. 5. 2020 Komplexní krizová komunikace (pravidelná výuka LS, PřF UK)
   • 21. 2. - 22. 5. 2020 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS - pátek, PřF UK)
   • 8. - 10. 5. 2020 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS A, PřF UK, Říčany), fotogalerie
   • 30.5. - 2. 6. 2020 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS B, PřF UK, Říčany), fotogalerie
   • 13. - 14. 6. 2020 Zdravotník zotavovacích akcí: opakovací kurz (Praha), fotogalerie 
   • 27. - 29. 6. 2020 První pomoc - simulace letní (PřF UK), fotogalerie
   • 18. - 25. 7. 2020 Zdravotník zotavovacích akcí 2020 II (Říčany), fotogalerie
   • 15. - 18. 8. 2020 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS B, PřF UK) fotogalerie
   • 29.8. - 1. 9. 2020 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS C, PřF UK, Říčany), fotogalerie
   • 3. - 4. 10. 2020 První pomoc pro pedagogy I, fotogalerie
   • 17. - 18. 10 + 31. 10. - 1. 10. 2020 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS A, PřF UK)- ZC19 
   • 14. - 17. 11. 2020 První pomoc terénní (bloková výuka turnus ZS A, PřF UK, Říčany) - ZC19
   • 20. - 22. 11. 2020 První pomoc pro pedagogy II - ZC19
   • 5. - 6. 12. 2020 První pomoc ve škole (anglická varianta blokové výuky, PřF UK), fotogalerie
   • 28. - 29. 11 + 12. - 13. 12. 2020 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS B, PřF UK), fotogalerie
   • 17. - 20. 12. 2020 První pomoc terénní (bloková výuka turnus ZS A II, PřF UK, Říčany) - ZC19 ZC19 = Zrušeno kvůli Covid-19

    2019

    • 26. - 28. 1. 2019 První pomoc - simulace zimní (PřF UK), fotogalerie
    • 28. 1. 2019 ZŠ Kunratice
    • 1. 2. 2019 ZŠ Břečťanová
    • 8. - 10. 2. 2019, 22. - 24. 2. 2019, 8. - 10. 3. 2019 Zdravotník zotavovacích akcí 2019 I (Praha), fotogalerie
    • 22. 2. - 18. 5. 2019 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS - pátek, PřF UK)
    • 22. 2. - 18. 5. 2019 Ochrana člověka za mimořádných událostí (pravidelná výuka LS - pátek, PřF UK)
    • 12. 3. 2019 Meridian International School
    • 14. 3. 2019 Meridian International School
    • 16. - 17. 3., 30. - 31. 3. 2019 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS A, PřF UK), fotogalerie
    • 13. - 14. 4. 2019 První pomoc pro pedagogy I, fotogalerie
    • 27. - 28. 4., 11. - 12. 5. 2019 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS B, PřF UK)
    • 2.-5. 5. 2019 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS, PřF UK, Říčany), fotogalerie
    • 18. 5. 2019 První pomoc pro studenty doplňujícího pedagogického vzdělávání, fotogalerie
    • 20. 5. 2019 První pomoc žáky - P. Distler
    • 8. 6. 2019 Muzejní noc - zajišťujeme zdravotnické asistence a workshopové stanoviště
    • 22. - 24. 6. 2019 První pomoc - simulace letní (PřF UK), fotogalerie
    • 20. - 27. 7. 2019 Zdravotník zotavovacích akcí 2019 II (Říčany), fotogalerie
    • 8. - 9. 8. 2019 První pomoc pro pedagogy II, fotogalerie
    • 27. - 28. 8. 2019 ZŠ Hostýnská, výuka PP
    • 6. - 7. 9. 2019 Dočesná Žatec - zdravotnický dozor
    • 20.-22. 9. 2019 + 11.-13. 10. 2019 + 25.-27. 10. 2019 Zdravotník zotavovacích akcí 2019 III (Praha), fotogalerie
    • 27. 9. 2019 Noc vědců - zajišťujeme zdravotnické asistence
    • 2. 10. - 18. 12. 2019 Běžná a krizová komunikace (pravidelná výuka ZS, PřF UK, středa)
    • 4. 10. - 20. 12. 2019 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - pátek, PřF UK)
    • 5. - 6. 10. 2019 První pomoc pro pedagogy I, fotogalerie

    • 2. 11. 2019 Konference "Výuka první pomoci zážitkem IV" - https://www.konference-zdrsem.cz/
    • 9. - 10. 11. + 23. - 24. 11. 2019 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS A, PřF UK), fotogalerie
    • 14.-17. 11. 2019 První pomoc terénní (bloková výuka turnus ZS A, PřF UK, Říčany), fotogalerie
    • 30. 11. - 1. 12. + 14. - 15. 12. 2019 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS B, PřF UK)
    • 7. - 8. 12. 2019 První pomoc pro pedagogy I, fotogalerie

    2018

   • 19. 1. 2018 Výuka PP v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
   • 27. - 29. 1. 2018 První pomoc - simulace zimní (PřF UK), fotogalerie
   • 9. - 11. 2. 2018, 23. - 25. 2. 2018, 9. - 11. 3. 2018 Zdravotník zotavovacích akcí 2018 I (Praha), fotogalerie
   • 15. 2. 2018 Meridian International School
   • 23. 2. - 18. 5. 2018 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS - pátek, PřF UK)
   • 23. 2. - 18. 5. 2018 Ochrana člověka za mimořádných událostí (pravidelná výuka LS - pátek, PřF UK)
   • 1. 3. 2018 ScioŠkola Chodov
   • 24. - 25. 3., 14. - 15. 4. 2018 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS, PřF UK)
   • 27. 3. 2018 ZŠ Kameničky
   • 7. - 8. 4. 2018 První pomoc pro pedagogy I
   • 19. 4. 2018 Výuka pro školku Rybička (PřF UK), Praha
   • 5.-8. 5. 2018 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS, PřF UK, Říčany), fotogalerie
   • 10. 5. 2018 Školení PP pro lektory táborů PřF UK
   • 12. 5. 2018 Skautské závody v první pomoci - zajišťujeme rozhodčí
   • 16. - 25. 5. 2018 První pomoc - Gymnázium Na Zatlance
   • 28. 5. 2018 První pomoc - Základní škola V Rybníčkách
   • 9. 6. 2018 První pomoc pro skauty - Svratka, Vysočina
   • 9. 6. 2018 Muzejní noc - zajišťujeme zdravotnické asistence a workshopové stanoviště
   • 22. - 24. 6. 2018 První pomoc - simulace letní (PřF UK), fotogalerie
   • 13. 7. 2018 Školení PP pro lektory táborů PřF UK
   • 21. - 27. 7. 2018 Zdravotník zotavovacích akcí 2018 II (Říčany), fotogalerie
   • 28. 7. - 11. 8. 2018 Pobytový tábor PřF UK (Běstvina) - zajišťujeme zdravotníky
   • 21. - 25. 8. 2018 Příměstský tábor PřF UK (Praha) - zajišťujeme zdravotníky
   • 31. 8. - 2. 9. 2018 Dočesná Žatec - zdravotnický dozor
   • 10. - 20. 9. 2018 První pomoc - Gymnázium Na Zatlance
   • 12. 9. 2018 První pomoc - Gymnázium Jana Palacha
   • 22. 9. 2018 Skautské závody v první pomoci - zajišťujeme rozhodčí
   • 28. 9. 2018 Školení PP pro MFF UK
   • 5. 10. 2018 Noc vědců - zajišťujeme zdravotnické asistence a workshopové stanoviště
   • 5. 10. 2018 - 21. 12. 2018 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - pátek, PřF UK), fotogalerie
   • 1. 10. 2018 - 17. 12. 2018 Běžná a krizová komunikace (pravidelná výuka ZS - středa, PřF UK)
   • 6. - 7. 10. 2018 První pomoc pro pedagogy I
   • 20. - 21. 10. a 10. - 11. 11. 2018 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
   • 27. - 30. 10. 2018 První pomoc terénní (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
   • 3. 11. 2018 Konference "Výuka první pomoci zážitkem III" - https://www.konference-zdrsem.cz/
   • 4. 11. 2018 První pomoc pro skauty - Svratka, Vysočina
   • 17. - 18. 11. a 1. - 2. 12. 2018 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS II, PřF UK), fotogalerie
   • 20. 11. 2018 Výuka PP v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
   • 24. - 27. 11. 2018 První pomoc terénní (bloková výuka - turnus ZS II, PřF UK), fotogalerie
   • 6. 12. 2018 Meridian International School

    2017

    • 21.-24.1.2017 První pomoc terénní (bloková výuka turnus ZS, PřF UK, Říčany), fotogalerie
    • 27.-29.1.2017 První pomoc - simulace zimní (PřF UK), fotogalerie
    • 10.2.2017 Školení PP pro Studijní oddělení PřF UK, Praha
    • 17.2.2017 Školení PP pro Katedru učitelství a didaktiky biologie PřF UK, Praha
    • 21.2.-9.5.2017 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS I - úterý, PřF UK)
    • 21.2.-9.5.2017 Ochrana člověka za mimořádných událostí (pravidelná výuka LS - úterý, PřF UK)
    • 24.2.-12.5.2017 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS II - pátek, PřF UK)
    • 25.-26.2, 11.-12.3.2017 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS I, PřF UK), fotogalerie
    • 5.4.2017 Výuka první pomoci zážitkem (odborný seminář ve spolupráci s FTVS UK)
    • 22.-23.4.2017 První pomoc pro pedagogy
    • 28.4-1.5.2017 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS I, PřF UK, Říčany)
    • 5.5.-8.5.2017 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS II, PřF UK, Říčany)
    • 11. 5. 2017 11.5.2017 Výuka první pomoci - Základní škola Dolní Chabry
    • 13. - 14. 5., 20. - 21. 5. 2017 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS II, PřF UK)
    • 15. 5. 2017 Školení PP pro lektory táborů PřF UK
    • 10. 6. 2017 Muzejní noc - zajišťujeme zdravotnické asistence
    • 16. 6. 2017 Výuka první pomoci - Meridian International School (Praha)
    • 23. - 25. 6. 2017 První pomoc - simulace letní (PřF UK), fotogalerie
    • 11. 7. 2017 Školení PP pro lektory táborů PřF UK
    • 22. - 28. 7. 2017 Zdravotník zotavovacích akcí 2017 - Říčany, fotogalerie
    • 29. 7. - 12. 8. 2017 Pobytový tábor PřF UK (Běstvina) - zajišťujeme zdravotníky
    • 3. 8. 2017 Výuka PP na letním táboře pro dospělé "Technická přestávka"
    • 21. - 25. 8. 2017 Příměstský tábor PřF UK (Praha) - zajišťujeme zdravotníky
    • 1. - 3. 9. 2017 Dočesná Žatec - zdravotnický dozor
    • 2. 10. 2017 Výuka PP v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha
    • 3. 10. 2017 - 19. 12. 2017 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - úterý, PřF UK), fotogalerie
    • 3. 10. 2017 - 19. 12. 2017 Běžná a krizová komunikace (pravidelná výuka ZS - úterý, PřF UK)
    • 14. - 15. 10. a 4. - 5. 11. 2017 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
    • 19. 10. 2017 Výuka pro žáky ScioŠkola, Praha
    • 21. - 22. 10. 2017 První pomoc pro pedagogy
    • 26. - 29. 10. 2017 První pomoc terénní (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
    • 30. 10. 2017 Meridian International school - výuka PP
    • 11. 11. 2017 Konference "Výuka první pomoci zážitkem II" - https://www.konference-zdrsem.cz/
    • 17. - 20. 11. 2017 První pomoc terénní (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
    • 4. 12. 2017 PP ProfiOdpady s.r.o.

    2016

    • 15.1.2016 Výuka pro žáky ScioŠkola, Praha
    • 28.-31.1.2016 První pomoc terénní (bloková výuka turnus ZS, PřF UK, Říčany)
    • 21.-22.1.2016 První pomoc - simulace zimní (PřF UK), fotogalerie
    • 19.2.-6.5.2016 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS - pátek, PřF UK)
    • 12.-13.3.2016 První pomoc pro pedagogy
    • 4.3.-6.3, 18.-20.3, 1.4.-3.4.2016 Zdravotník zotavovacích akcí 2016 I (Praha), fotogalerie
    • 23.-24.4, 7.-8.5.2016 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS I, PřF UK), fotogalerie
    • 21.-22.5., 4.-5.6.2016 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS II, PřF UK), fotogalerie

    • 13.6.2016 Výuka PP v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, fotogalerie
    • 17.6.2016 Školení PP pro zaměstnanecké oddělení PřF UK
    • 22.6.2016 Školení PP pro zaměstnanecké oddělení PřF UK
    • 24.-27.6.2016 První pomoc terénní (bloková výuka turnus LS, PřF UK), fotogalerie
    • 28.-29.6.2016 První pomoc - simulace letní (PřF UK), fotogalerie
    • 22.-28.7.2016 Zdravotník zotavovacích akcí 2016 II (Říčany), leták I, leták II, fotogalerie
    • 30.7.-13.8.2016 Pobytový tábor Přírodovědci.cz (Běstvina)
    • 17.8.2016 Školení PP pro zaměstnanecké oddělení PřF UK
    • 22.-26.8.2016 Příměstský tábor Přírodovědci.cz (Praha)
    • 3.-4.9.2016 Dočesná Žatec - zdravotnický dozor
    • 6.9.2016 Výuka PP v Ústavu makromolekulární chemie AV
    • 23.-25.9.2016 Rescue Marathon
    • 4.10.2016-20.12.2016 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - úterý, PřF UK), fotogalerie
    • 5.10.2016 Výuka pro žáky ScioŠkola, Praha
    • 8.-9.10. a 22.-23.10.2016 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
    • 12.11.2016 Konference "Výuka první pomoci zážitkem" - https://www.konference-zdrsem.cz/
    • 26.-27.11.2016 První pomoc pro pedagogy
    • 19.-20.11. a 3.-4.12.2016 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS II, PřF UK), fotogalerie
2015
    • 17.-18.1. a 31.1-1.2.2015 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS II, PřF UK)
    • 3.2.-4.2.2015 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
    • 5.2.-6.2.2015 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS II, PřF UK), fotogalerie
    • 7.2.-8.2.2015 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS III, PřF UK), fotogalerie
    • 16.2.-4.5.2015 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS I - pondělí, PřF UK)

    • 19.2.2015 Výuka PP ZŠ Zeleneč
    • 20.2.-15.5.2015 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS II - pátek, PřF UK), fotogalerie

    • 10.-12.4, 24.-26.4, 8.-10.5.2016 Zdravotník zotavovacích akcí 2015 I (Praha), fotogalerie
    • 11.-12.4, 25.-26.4 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus LS I, PřF UK), fotogalerie
    • 8.-11.5.2015 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS II, PřF UK)
    • 6.-7.6.2015 Svratka, Vysočina - školení skautů, fotogalerie
    • 15.6.2015 Výuka PP na Akademii věd
    • 25.6.2015 Firma v Praze, Václavské náměstí
    • 25.-26.6.2015 První pomoc - simulace letní (turnus I, PřF UK), fotogalerie
    • 27.-28.6.2015 První pomoc - simulace letní (turnus I II, PřF UK), fotogalerie
    • 6.-12.7.2015 Zdravotník zotavovacích akcí 2015 II (Říčany), fotogalerie
    • 9.9.2015 Učitelé ScioŠkola - Pošepného náměstí
    • 15.9.2015 Výuka PP na Akademii věd
    • 23.9.2015 Projektový den ZŠ Zeleneč
    • 28.9.2015-4.1.2016 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - pondělí, PřF UK)
    • 17.-18.10. a 31.10-1.11.2015 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK)
    • 21.-22.11. a 5.-6.12.2015 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS II, PřF UK), fotogalerie
    • 27.-28.11.2015 První pomoc pro pedagogy

2014

    • 11.-12.1. a 25.-26.1.2014 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS II, PřF UK)
    • 8.2.2014 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS I, PřF UK)
    • 9.2.2014 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS II, PřF UK)
    • 17.2.-19.5.2014 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS I - pondělí, PřF UK)
    • 21.2.-23.5.2014 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS II - čtvrtek, PřF UK)
    • 21.-.23.2, 7.-9.3, 21.-23.3.2014 Zdravotník zotavovacích akcí 2014 I (Praha)
    • 8.-9.3. a 22.-23.3.2014 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS I, PřF UK)
    • 3.-4.5. a 17.-18.5.2014 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS II, PřF UK)
    • 18.6.2014 Školení PP pro účastníky KSICHT (Jan Bartoň)
    • 18. 6. 2014 PP na projektový den - stanoviště "První pomoc" - ZŠ Angel, Modřany, Praha
    • 23.6. a 27.6.2014 Výuka PP, Jesenice
    • 21.-22. a 28.-29.6.2014 První pomoc - simulace letní (turnus I a II, PřF UK), fotogalerie
    • 21.-.27.7.2014 Zdravotník zotavovacích akcí 2014 II (Říčany), fotogalerie
    • 16.9.2014 Výuka PP ZŠ Trávníčkova
    • 26.9.2014 Výuka PP ZŠ Břečťanová
    • 29.9.2014-5.1.2015 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS I - pondělí, PřF UK)
    • 1.10.2014-7.1.2015 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS II - středa, PřF UK)
    • 18.-19.10. a 1.-2.11.2014 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
    • 5. 12. 2014 Školení PP v Jesenici - firma Ferring
2013
 • 12.1.2013 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS I, PřF UK)
 • 13.1.2013 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS II, PřF UK)
 • 19.-20.1. a 2.-3.1.2013 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS IV, PřF UK)
 • 9.2.2013 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS III, PřF UK)
 • 10.2.2013 První pomoc - simulace zimní (turnus ZS IV, PřF UK)
 • 19.2.2013-21.5.2013 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS - úterý I, PřF UK)

 • 19.2.2013-21.5.2013 První pomoc ve škole (pravidelná výuka LS - úterý II, PřF UK)
 • 22.-.24.2, 8.-10.3, 22.-24.3.2013 Zdravotník zotavovacích akcí 2013 I (Praha)
 • 16.-17.3. a 6.-7.4.2013 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS I, PřF UK), fotogalerie
 • 20.-21.4. a 4.-5.5.2013 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS II, PřF UK)
 • 18.5.2013 První pomoc - simulace letní (turnus LS I, PřF UK)
 • 19.5.2013 První pomoc - simulace letní (turnus LS II, PřF UK)
 • 1.-2.6. a 15.-16.6.2013 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS III, PřF UK)
 • 29.6.2013 První pomoc - simulace letní (turnus LS III, PřF UK)
 • 30.9.2013-6.1.2014 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS I - pondělí, PřF UK)
 • 3.10.2013-9.1.2014 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS II - čtvrtek, PřF UK)
 • 3.10.2013-9.1.2014 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS III - čtvrtek, PřF UK)
 • 2.-3.11. a 16.-17.11.2013 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK)
 • 23.-24.11.2013 Doškolovací kurz ZZA, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha - Radlice

2012

 • 12.-13.5. a 16.-17.6.2012 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS I, PřF UK)
 • 26.-27.5. a 23.-24.6.2012 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus LS II, PřF UK)
 • 19.6.2012 První pomoc v přírodě - mimořádný jednodenní kurz, leták
 • 30.6.2012 První pomoc - simulace letní (turnus LS I, PřF UK)
 • 1.7.2012 První pomoc - simulace letní (turnus LS II, PřF UK)
 • 22.9.2012 První pomoc - simulace letní (turnus LS III, PřF UK)
 • 23.9.2012 První pomoc - simulace letní (turnus LS IV, PřF UK)
 • 4.10.2012-10.1.2013 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - čtvrtek I, PřF UK)

 • 4.10.2012-10.1.2013 První pomoc ve škole (pravidelná výuka ZS - čtvrtek II, PřF UK)
 • 13.-14.10. a 27.-28.10.2012 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS I, PřF UK)
 • 3.-4.11. a 17.-18.11.2012 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS II, PřF UK)
 • 24.-25.11. a 8.-9.12.2012 První pomoc ve škole (bloková výuka - turnus ZS III, PřF UK)

2011

 • 1.-2. a 28.-29.10.2011 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS I, PřF UK), fotogalerie
 • 15.-16.10. a 19.-2011 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS II, PřF UK)
 • 17.11.2011 První pomoc - simulace zimní (PřF UK), fotogalerie
 • 10.-11.12.2011 a 7.-8.1.2012 První pomoc ve škole (bloková výuka turnus ZS III, PřF UK)

2008 - 2011

 • přesné záznamy chybí (byly zničeny při požáru Alexandrijské knihovny :-) )