cs

Materiály - publikace

"První pomoc I+II"

(skripta pro účastníky kurzů první pomoci)

 • Jedná se o dvoudílnou ucelenou příručku shrnující základní i rozšiřující informace týkající se poskytování první pomoci. 
 • Obsahem prvního dílu jsou nejen základní témata (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, zástava masivního krvácení), ale i témata nadstandardní (alergie, otravy, křeče apod.). 


 • Obsahem druhého dílu jsou témata rozšiřující. Naleznete v něm tedy zpracováno např. to, jak transportovat osoby s podezřením na úraz páteře, vyprošťovat z helmy, psychologickou první pomoc, "zimní" témata jako jsou laviny, proboření na ledu, úrazy na sjezdovce, výšková nemoc, ale i témata "letní", jako např. blok cestování - jak je to s různým pojištěním, co dodržovat v zahraničí a na jaké linky zde volat (+ slovníček základních anglických výrazů), první pomoc v odlehlých místech, u moře či jak se připravit na expedici do pralesa a mnoho dalšího .

Pokud tedy máte o naše skripta zájem, velice rádi Vás uvidíme mezi účastníky zmíněných kurzů, kde skripta zdarma obdržíte. Podrobnosti (např. o aktuálně vypsaných kurzech) lze nalézt na odkazech níže.

"První pomoc I"

(skripta pro účastníky kurzů první pomoci)

Autoři: Mgr. Radim Kuba a kol.
© Radim Kuba a kolektiv, Praha 2021
© Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
ISBN: 978-80-7444-088-5 (2. vydání)

O co se jedná?

 • Jedná se o ucelenou příručku shrnující základní informace týkající se poskytování první pomoci. Obsahem tohoto prvního dílu jsou nejen základní témata (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, zástava masivního krvácení), ale i témata pokročilá (alergie, otravy, křeče apod.).
 • V roce 2021 byla Skripta I aktualizována podle aktuálně platných Guidelines 2021 a zveřejněna jako 2. vydání.
Titulní strana skript
Titulní strana skript
Ukázka ze skript - téma Volání a Dušení
Ukázka ze skript - téma Volání a Dušení

Jak skripta získat?

Předložená skripta jsou základní studijní oporou našich středně dlouhých a dlouhých kurzů. Obdržíte je tedy na:

  • a) základních kurzech pro studenty Univerzity Karlovy (kurzy "První pomoc ve škole" - varianty MB180C25, MB180C25P či MB180C25T) 

  • b) kurzu "První pomoc pro pedagogy I ‒ aneb jak ji poskytovat a jak ji učit". Kurz je vyučován pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie PřF UK a je určený pro všechny, kteří se chtějí o výuce první pomoci dozvědět bližší informace. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale kurz obsahuje i metodické pasáže, např. jak využít prvky zážitkové pedagogiky ve výuce první pomoci, jak přizpůsobit látku pro žáky, jaká témata probírat (a jak moc podrobně), jaká jsou specifika různých věkových skupin účastníků kurzů, ale také základy krizové intervence či třeba pomůcky vhodné pro výuku první pomoci

 • c) kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" - Zdravotník zotavovacích akcí je kurz programu celoživotního vzdělávání (akreditace MŠMT) v rozsahu 45 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.
 • d) kurzu "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy" - ZNZZ je kurz programu celoživotního vzdělávání (akreditace MŠMT) v rozsahu 24 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu.

"První pomoc II"

(skripta pro účastníky kurzů první pomoci)

Autoři: Mgr. Radim Kuba a kol.
© Radim Kuba a kolektiv, Praha 2020
© Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

O co se jedná?

 • Obsahem tohoto druhého dílu skript jsou témata rozšiřující. Naleznete v něm tedy zpracováno např. to, jak transportovat osoby s podezřením na úraz páteře, vyprošťovat z helmy, psychologickou první pomoc, "zimní" témata jako jsou laviny, proboření na ledu, úrazy na sjezdovce, výšková nemoc, ale i témata "letní", jako např. blok cestování - jak je to s různým pojištěním, co dodržovat v zahraničí a na jaké linky zde volat (+ slovníček základních anglických výrazů), první pomoc v odlehlých místech, u moře či jak se připravit na expedici do pralesa.
 • V roce 2021 byla Skripta II aktualizována podle aktuálně platných Guidelines 2021.
Titulní strana skript
Titulní strana skript
Ukázka ze skript - část témat Poškození těla tlakem a Spolupráce s vozidly IZS v provozu
Ukázka ze skript - část témat Poškození těla tlakem a Spolupráce s vozidly IZS v provozu

Jak skripta získat?

Předložená skripta jsou základní studijní oporou našich dlouhých dlouhých kurzů. Obdržíte je tedy na:

  • a) předmětech "První pomoc - simulace zimní" (MB180C36Z) a "První pomoc - simulace letní" (MB180C36L) určených pro studenty Univerzity Karlovy

 • b) kurzech "První pomoc - simulace zimní/letní" - jsou pokračovací kurzy celoživotního vzdělávání v rozsahu 24 hodin určené pro absolventy nižších kurzů - ZZA, ZNZZ či předmětu "První pomoc ve škole"