Nováčci

Zdeňka Hubínková

Nováček

v týmu od 2018

Zdravotník zotavovacích akcí.

Kamila Matajová

Nováček

v týmu od 2018

Zdravotník zotavovacích akcí.

Bc. Iveta Sekerášová

Nováček

v týmu od 2018

Zdravotník zotavovacích akcí.

Bc. Pavlína Šámalová

Nováček

v týmu od 2018

Zdravotník zotavovacích akcí.