Lektoři

Bc. Zdeňka Hubínková

Lektor

v týmu od 2018

Zdravotník zotavovacích akcí. Více informací: zde

Bc. Iveta Sekerášová

Lektor

v týmu od 2018
Zdravotník zotavovacích akcí. Více informací: zde

Nováčci

Zuzana Kaňková

spolupráce od 2020

Zdravotník zotavovacích akcí

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: