Nováčci

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: