Nováčci

Radka Kydalová

Nováček

v týmu od 2019

Zdravotník zotavovacích akcí.