cs

Anna Adámková

Vítejte na mých osobních stránkách!

Jsem studentkou Pedagogické fakulty UK, kde studuji kombinovaně učitelství chemie a výchovy ke zdraví. Zároveň učím na základní škole fyziku, chemii, matematiku, přírodovědu a vlastivědu a jsem třídní učitelkou.
K první pomoci jsem se dostala v létě 2023, kdy jsem se zúčastnila kurzu ZZA, který byl vedený týmem První pomoc na Přírodovědecké fakultě UK.