Nabízené kurzy

(pro více informací o klepněte na kurz, který Vás zajímá)

Níže naleznete naši nabídku kurzů pro školy, pedagogy, veřejnost i studenty z Univerzity Karlovy.

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: