Pokyny pro účastníky kurzů

(Pro účastníky na všech kurzech platí pokyny v "Pro všechny kurzy". Pokud se Váš kurz bude vyučovat v Říčanské hájovně, máme pro Vás ještě několik dodatečných informací). Podrobné informace vám zašleme vždy před kurzem.

První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: