cs

Bc. Irena Čandová

Vítejte na mých osobních stránkách!

Od roku 2020 jsem studentkou geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studia jsem absolvovala i kurz První pomoc ve škole vedený týmem První pomoci na PřF UK a způsob vedení kurzu a forma zážitkové pedagogiky mě nadchly tak, že jsem poté absolvovala další kurzy včetně kurzu Člena první pomoci. Záhy mi byla nabídnuta možnost učit první pomoc společně s týmem na PřF UK a tuto možnost jsem ráda přijala. Člověk nikdy neví, kdy bude moci dovednosti z první pomoci upotřebit, a já jsem moc ráda, že k jejich šíření můžu přispět alespoň malinkým dílem.
Ve volném čase mě většinou najdete buď s knížkou v ruce, a nebo za plotnou, kde kuchtím něco dobrého pro lidi, které mám ráda. Když si chci vyčistit hlavu, nejradši vyrazím na dlouhou procházku, a občas odlovím i nějakou kešku.
Těším se na kurzu na viděnou!