cs

Didaktické materiály pro výuku první pomoci

(pro více informací o klepněte na materiály, která Vás zajímají)

1) Anglický koutek

Podklady pro výuku první pomoci v angličtině. Na odkazu naleznete jednak základní slovní zásobu se zaměřením na první pomoc, ale také systém modulů na procvičování s integrací do naší webvé stránky. Moduly využívají prostředí Quizlet, Wordwall a LearningApps. 


2) Materiály pro samostatnou práci žáků

Didaktické materiály, které mohou žáci samostatně vyplňova, např. v době, kdy se pedagog věnuje části žáků pi praktických nácvicích. Cvičení jsou určena pro opakování probrané látky a následné společné zkontrolování. Celkem byly vytvořeny 4 pracovní listy, které zahrnují seřazovačky, šestisměrky, doplňovačky a mnoho dalších typů úloh.