cs

Pomůcky k zapůjčení

Půjčování pomůcek pro výuku první pomoci

Pokud nedisponujete resuscitačními modely či pomůckami, které chcete ve výuce první pomoci použít, je možné si některé vybavení zapůjčit u nás.

Kdo si může materiál půjčit?

Materiál je možné zapůjčit pouze absolventům kurzu "Didaktika první pomoci II" (u absolventů do roku 2023 lze dočasně uznat i kurz "Didaktika první pomoci I"). Na tomto  kurzu jsou zařazeny bloky věnující se výuce první pomoci ("jak na to"). Vzhledem k tomu, že i výuka první pomoci by měla splňovat určitá pravidla (aby byla efektivní, aby byly předávané vhodné informace, přizpůsobení výuky věkové kategorii účastníků...), je vhodné, aby ti, kteří první pomoc chtějí učit, byli nejen vyškoleni v první pomoci, ale i v její didaktice. Pokud se informace chcete dozvědět, velice rádi Vás na tomto kurzu s didaktickou složkou uvidíme.

Kdo může půjčený materiál používat?

Zapůjčený materiál je (pokud není předem domluveno jinak) určený k využití pouze osobou, se kterou je uzavřena příslušná výpůjční smlouva. Je např. neakceptovatelné, aby si materiál daná osoba zapůjčila, ale následně ho (či jeho část) předala k využívání někým jiným.

Pokud se na dané výuce má podílet více vyučujících/lektorů, kteří by pro výuku materiál využívali, je nutné, aby byli všichni absolventi zmíněného kurzu. Osoba, na jejíž jméno je smlouva uzavírána, má povinnost takové osoby předem nahlásit na e-mail radim.kuba@natur.cuni.cz, a to ještě před uzavřením zápůjční smlouvy.

V případě nedodržení těchto podmínek je dané konání bráno jako hrubé porušení podmínek výpůjční smlouvy, a to včetně příslušných následků a případných penalizací.

Za jakých podmínek?

O zapůjčení věcí je vhodné žádat alespoň 4 týdny předem, a to protože je nutné připravit a následně podepsat smlouvu o zápůjčce (v opačném případě je možné, že výpůjčka nebude moci proběhnout). Smlouva musí být nejprve podepsána Vámi a až poté děkanem fakulty, to znamená, že ještě před samotnou výpůjčkou je třeba se domluvit na datu, kdy se zastavíte na fakultě a smlouvu podepíšete. Ve výjimečných případech lze podepsanou smlouvu na Vaše náklady poslat poštou.

Podpis smlouvy (stejně tak i následné vyzvednutí a vrácení materiálu) probíhá u sekretářky naší katedry - Mgr. Dity Šimralové (Viničná 7, přízemí vlevo na konci chodby). Z provozních důvodů jsou úkony možné pouze v době úředních hodin sekretariátu, zpravidla tedy:

Doporučujeme proto již při žádání o výpůjčku nahlašovat takový termín, abyste byli schopni si materiál vyzvednout i vrátit v čase zmíněných úředních hodin.

Materiál půjčujeme pouze pro nekomerční účely (nikoliv tedy za účelem využití na kurzech, za které lektor od účastníků obdrží odměnu). Cílovou skupinou jsou např. pedagogové, kteří výuku zařadí ve svých školách, či táboroví zdravotníci, kteří budou provádět školení lektorů před zotavovacími akcemi.

Na jak dlouho?

Standardní doba výpůjčky je 3-5 pracovních dnů (znovu připomínáme doporučení, abyste termín vybírali i s přihlédnutím k výše uvedeným úředním hodinám).

Doporučujeme také termín vybrat tak, aby nekolidoval s našimi jinými výukami - přehled termínů naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/kalendar/. Jinak je riziko, že zapůjčení nebude možné z kapacitních důvodů realizovat.

Za kolik?

Zapůjčení je zdarma.

Jak je to s dopravou?

Vyzvednutí i vrácení pomůcek je možné pouze osobně (nezasíláme poštou či přepravními službami).

Co všechno půjčujeme?

  • Figuríny pro nácvik resuscitace
    • Laerdal Little Junior - simuluje dítě mladšího školního věku (max. 1 ks)
    • Laerdal Little Anne - resuscitační výcviková figurína dospělého člověka (max. 4 ks)

  • Pomůcky pro výuku první pomoci

    • plakát "Tři kroky"

    • kufřík s vybavením pro maskování (včetně injekční stříkačky s hadičkou na nácviky masivního krvácení)


Chcete si něco půjčit?

Pokud byste si rádi něco z naší nabídky zapůjčili a splňujete podmínky výpůjček, vyplňte tento formulář, ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech.