cs

Pomůcky k zapůjčení

Půjčování pomůcek pro výuku první pomoci

Pokud Vaše nedisponujete modely či pomůckami, které chcete ve výuce první pomoci použít, je možné si některé vybavení zapůjčit u nás.

Kdo si může materiál půjčit?

Materiál je možné zapůjčit pouze absolventům kurzu "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci I)". Na tomto  kurzu jsou zařazeny bloky věnující se výuce první pomoci ("jak na to"). Vzhledem k tomu, že i výuka první pomoci by měla splňovat určitá pravidla (aby byla efektivní, aby byly předávané vhodné informace, přizpůsobení výuky věkové kategorii účastníků...), je vhodné, aby ti, kteří první pomoc chtějí učit, byli nejen vyškoleni v první pomoci, ale i v její didaktice. Pokud se informace chcete dozvědět, velice rádi Vás na tomto kurzu s didaktickou složkou uvidíme. Kurz má akreditaci MŠMT.

Za jakých podmínek?

O zapůjčení věcí je vhodné žádat alespoň 3 týdny předem a to z toho důvodu, že je nutné připravit a následně podepsat smlouvu o zápůjčce. Smlouva musí být nejprve podepsána Vámi a až poté děkanem fakulty, to znamená, že ještě před samotnou výpůjčkou je třeba se domluvit na datu, kdy se zastavíte na fakultě a smlouvu podepíšete. Ve výjimečných případech lze podepsanou smlouvu na Vaše náklady poslat poštou.

Materiál půjčujeme pouze pro nekomerční účely (nikoliv tedy za účelem využití na kurzech, za které lektor od účastníků obdrží odměnu). Cílovou skupinou jsou např. pedagogové, kteří výuku zařadí ve svých školách, či zdravotníci, kteří budou provádět školení lektorů před zotavovacími akcemi.

Na jak dlouho?

Standardní doba výpůjčky je 3 pracovní dny. Pokud by se Vám ale hodilo mít pomůcky o něco déle, není to nemožné - vždy to ale musí být ale po vzájemné předchozí domluvě.

Doporučujeme termín vybrat tak, aby nekolidoval s našimi jinými výukami - přehled termínů naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/kalendar/

Za kolik?

Zapůjčení je zdarma. Zaplatit budete muset pouze dopravu, pokud věci nebudete chtít vyzvednout/vrátit osobně.

Jak je to s dopravou?

Preferujeme osobní předání, zvláště u figurín.

Co všechno?

Půjčované věci jde rozdělit do tří kategorií: figuríny pro nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR), pomůcky pro poskytování první pomoci a pomůcky pro výuku první pomoci.

 • Figuríny pro nácvik KPR
  • Laerdal Baby Anne - simuluje tříměsíčního kojence
  • Laerdal Little Junior - simuluje dítě mladšího školního věku
  • Ambu UniMan/Brad/Little Anne - resuscitační výcviková figurína dospělého člověka (max 3 ks)

 • Pomůcky pro výuku první pomoci

  • pomůcky pro výuku první pomoci:

   • plakát "Tři kroky"

   • kufřík s vybavením pro maskování (včetně injekční stříkačky s hadičkou na nácviky masivního krvácení)


Chcete si půjčit?

Pokud byste si rádi něco z naší nabídky zapůjčili, vyplňte tento formulář, ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech.