cs

Zdravotník zotavovacích akcí ("ZZA")

O co se jedná?

 • Zdravotník zotavovacích akcí je rekvalifikační kurz v rozsahu 52 hodin určený všem, kteří mají zájem o intenzivní výuku první pomoci! Je součástí programů celoživotního vzdělávání PřF UK a má akreditaci MŠMT (akreditace MŠMT č. MSMT-7287/2023-2). Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

Nejbližší turnusy:

"Leták ZZA 2023-07"
"Leták ZZA 2023-07"
"Leták ZZA 2024-10"
"Leták ZZA 2024-10"

Jak kurz probíhá?

 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Vstupními požadavky jsou:
 • věk minimálně 18 let
 • dobrý fyzický a psychický zdravotní stav
 • základní plavecké dovednosti
 • dokončené základoškolské vzdělání

Co se naučíte?

 • Během kurzu si připomenete základy stavby lidského těla, naučíte se poskytovat základní přednemocniční první pomoc, seznámíte se s právy a povinnostmi zdravotníků, ale také se vypravíte do bazénu, kde se naučíte základy poskytování první pomoci tonoucím.
 • V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte např. s následujícími tématy:
 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky, akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení), cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")
 • vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče, termická poranění (popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem, omrzliny, přehřátí a podchlazení)
 • úrazy hlavy, závažné stavy trupu (poranění hrudníku, břicha a pánve), bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)

 • dopravní nehoda, rány a poranění končetin, základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata), akutní stavy spojené s diabetem, alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech), otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • a pak hlavně nadstandardní zdravotnická témata (péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku, základy patologie, BOZP, somatologie a mnoho dalšího)

Cena

 • Cena kurzu je 5.400 Kč.

 • V ceně jsou skripta, vytištěné výukové prezentace, základní vyhlášky a zákony, zdravotnický deník, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Říčany u Prahy/Praha), ubytování a strava.
 • Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 každý den kurzu), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Studijní opora

 • Na kurzu od nás obržíte:
 • 1. díl našich výukových skript "První pomoc" (více informací ZDE).
 • Vytištěné výukové prezentace pro nadstavbová témata a další tištěné materiály

Ukončení kurzu

Získané osvědčení má doživotní platnost (není nutné následně absolvovat "doškolovací" kurzy).

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 8 vyučovacích hodin
 • účast na prvním a posledním dnu kurzu v plném rozsahu - rozloženo dle typu kurzu:
 • pobytové kurzy: absenci si nelze vybrat první ani poslední den
 • víkendové kurzy: absenci si nelze vybrat první den kurzu v úvodních 45 minutách (pátek večer), celý druhý den ani poslední den kurzu
 • složení závěrečných zkoušek:
 • písemná zkouška ("test")
 • praktická zkouška (resuscitace)
 • 10 minut nepřetržité kardiopulmonální resuscitace dospělého člověka
 • praktická zkouška (řešení modelových situací)
 • modelová situace 1: vyšetření a ošetření pacienta ve stavu ohrožujícím život a s akutním projevem interního onemocnění
 • modelová situace 2: vyšetření a ošetření pacienta, který prodělal úraz

Termíny, místo a přihlášky

 • Kurz ZZA probíhá ve dvou verzích - pobytově v Říčanech u Prahy a nebo blokově v Praze během tří víkendů.

 • letní kurz - 20. - 27. července 2024
 • výuka předběžně: každý den 8:30 - 18:00
 • kurz probíhá v Říčanech u Prahy
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • cena 5.400 Kč
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • podzimní kurz - 3 víkendy říjen/listopad 2024
  • 4.-6.10.2024 + 18.-20.10.2024 + 1.-3.11.2024
  • výuka předběžně:
  • pátek 17:00-21:00, sobota a neděle 9:00-18:00
  • kurz probíhá na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
  • cena 5.400 Kč
  • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • jarní kurz - 3 víkendy únor/březen 2025
  • 7.-9.2.2025 + 21.-23.2.2025 + 7.-9.3.2025
  • výuka předběžně:
  • pátek 17:00-21:00, sobota a neděle 9:00-18:00
  • kurz probíhá na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
  • cena 5.400 Kč
  • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • letní kurz - 19. - 26. července 2025
 • výuka předběžně: každý den 8:30 - 18:00
 • kurz probíhá v Říčanech u Prahy
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • cena 5.400 Kč
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • podzimní kurz - 3 víkendy říjen/listopad 2025
  • 3.-5.10.2025 + 17.-19.10.2025 + 31.10.-2.11.2025
  • výuka předběžně:
  • pátek 17:00-21:00, sobota a neděle 9:00-18:00
  • kurz probíhá na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
  • cena 5.400 Kč
  • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10
 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky.  Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Už se na Vás moc těšíme! :-)


Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů: