Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí je rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání PřF UK (akreditace MŠMT č. MSMT-20770/2020-1/212) v rozsahu 45 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

Nejbližší turnusy:

"Leták ZZA 2021-07" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA 2021-07" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA 2021-10" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA 2021-10" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA 2022-02" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA 2022-02" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA 2022-07" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZZA 2022-07" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)

O co se jedná?

 • Kurz v rozsahu 45 hodin určený všem, kteří mají zájem o intenzivní výuku první pomoci!
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Vstupními požadavky jsou:
 • věk minimálně 18 let
 • dobrý fyzický a psychický zdravotní stav
 • základní plavecké dovednosti
 • ukončené střední vzdělání s maturitou

Co se naučíte?

 • Během kurzu si připomenete základy stavby lidského těla, naučíte se poskytovat základní přednemocniční první pomoc, seznámíte se s právy a povinnostmi zdravotníků, ale také se vypravíte do bazénu, kde se naučíte základy poskytování první pomoci tonoucím.
 • V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte např. s následujícími tématy:
 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky, akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení), cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")
 • vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče, termická poranění (popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem, omrzliny, přehřátí a podchlazení)
 • úrazy hlavy, závažné stavy trupu (poranění hrudníku, břicha a pánve), bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)

 • dopravní nehoda, rány a poranění končetin, základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata), akutní stavy spojené s diabetem, alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech), otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • a pak hlavně nadstandardní zdravotnická témata (péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku, základy patologie, BOZP, somatologie a mnoho dalšího)

Cena

 • Cena kurzu je 4.200 Kč. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu, pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky.

 • V ceně jsou skripta, vytištěné výukové prezentace, základní vyhlášky a zákony, zdravotnický deník, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Říčany u Prahy/Praha), ubytování a strava.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Studijní opora

 • Na kurzu od nás obržíte:
 • 1. i 2. díl našich výukových skript "První pomoc" (více informací ZDE).
 • Vytištěné výukové prezentace pro nadstavbová témata a další tištěné materiály

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 4 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu - rozloženo dle typu kurzu:
 • pobytové kurzy: povinné první 3 vyučovací hodiny (celkem 135 min) první den kurzu
 • víkendové kurzy: 3 vyučovací hodiny (celkem 135 min), a to v rozložení:
 • 1. den kurzu (pátek) je povinných úvodních 45 minut dne
 • 2. den kurzu (sobota) je povinných úvodních 90 minut dne
 • písemná zkouška ("test")
 • praktická zkouška
 • vyšetření a ošetření pacienta, který je ve stavu ohrožující život
 • vyšetření a ošetření pacienta, který prodělal úraz
 • vyšetření a ošetření pacienta s akutním projevem interního onemocnění
 • 10 minut nepřetržité kardiopulmonální resuscitace dospělého člověka

Získané osvědčení má doživotní platnost (není nutné následně absolvovat "doškolovací" kurzy).

Termíny, místo a přihlášky

 • Kurz ZZA probíhá ve dvou verzích - pobytově v Říčanech u Prahy (léto 2021, 2022, ...) a nebo blokově v Praze během tří víkendů (podzim 2021, jaro 2022, ...).

 • letní kurz - 31. července - 7. srpna 2021
 • výuka předběžně: každý den 8:30 - 17:30
 • kurz probíhá v Říčanech u Prahy
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • cena 4.200 Kč
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • podzimní kurz - 3 víkendy říjen 2021
  • 1.-3.10.2021 + 15.-17.10.2021 + 29.-31.10.2021
  • výuka předběžně:
  • pátek 17:00-20:15, sobota a neděle 9:00-17:30
  • kurz probíhá na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
  • cena 4.200 Kč
  • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • jarní kurz - 3 víkendy únor/březen 2022
  • 4.-6.2.2022 + 18.-20.2.2022 + 4.-6.3.2022
  • výuka předběžně:
  • pátek 17:00-20:15, sobota a neděle 9:00-17:30
  • kurz probíhá na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
  • cena 4.200 Kč
  • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

 • letní kurz - 16. - 23. července  2022
 • výuka předběžně: každý den 8:30 - 17:30
 • kurz probíhá v Říčanech u Prahy
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • cena 4.200 Kč
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10
 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky.  Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Odborní lektoři kurzu:

Mgr. Radim Kuba, Mgr. Klára Melounová, Mgr. Kateřina Nodžáková, RNDr. Jan Křivánek, Mgr. Gabriela Zvěřinová, Bc. Lenka Ročková, Bc. Iveta Sekerášová, Bc. Zdeňka Hubínková & Bc. Kamila Matajová

Už se na Vás moc těšíme! :-)Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů:

První pomoc na PřF UK: