cs

Bc. Barbara Havlíková

Vítejte na mých osobních stránkách!

Jsem studentkou magisterského oboru Učitelství biologie pro střední školy sdruženého s oborem Učitelství chemie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Současně se studiem i učím na střední škole v Praze, abych získala trochu více praxe, než se do toho vrhnu po hlavě.

S první pomocí jsem se setkala až u nás na Přírodovědecké fakultě prostřednictvím předmětu První pomoc ve škole a hned na prvním kurzu mě toto téma nadchlo. Na podzim roku 2021 jsem absolvovala kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Poté mi byla nabídnuta možnost spolupráce s týmem První pomoci na PřF UK, kterou jsem bez váhání přijmula. První pomoc je podle mě dovedností, kterou by měl ovládat úplně každý. Nikdy totiž nevíte, co se může stát, ať už vám nebo někomu ve vašem okolí. Proto jsem velmi vděčná za to, že mohu být součástí našeho týmu a pomáhat šířit umění první pomoci mezi další lidi.

Na viděnou na kurzu!