cs

FAQ - přeměty UK

(Frequently Asked Questions - často kladené dotazy)


1) "Rád bych si zapsal některý z Vašich předmětů. Podle SIS tam stále je místo, ale když se zkusím přihlásit, píše mi to, že byl překročen limit předmětu."

 • Kapacita předmětu je v takovém případě pravděpodobně skutečně již obsazena. Je možné, že to, kde vidíte ještě volná místa, je pouze konkrétní rozvrhový lístek. Ne všichni přihlášení se na něj již zapsali. Je však možné, že se ještě někdo ze studentů odhlásí - doporučujeme tedy průběžně kapacitu předmětu jako takového sledovat a zkusit se přihlásit později. Zároveň můžete vyplnit formulář pro náhradníky a pokud by se místo během semestru uvolnilo, ozveme se Vám: https://bit.ly/PPnahradnici

2) "Na předmětu již není volné místo - mohli byste prosím navýšit jeho kapacitu?"

 • Bohužel nikoliv. Kapacita předmětů je dána prostorovými možnostmi učeben a v případě většího množství studentů se snižuje kvalita kurzu pro všechny. Je však možné, že se ještě někdo ze studentů odhlásí - doporučujeme tedy průběžně kapacitu předmětu jako takového sledovat a zkusit se přihlásit později. Zároveň můžete vyplnit formulář pro náhradníky a pokud by se místo během semestru uvolnilo, ozveme se Vám: https://bit.ly/PPnahradnici

3) "V SIS se mi nezobrazují rozvrhové lístky, pouze přihlášení na předmět obecně. Jak si tedy mám vybrat paralelku?"

 • Záleží na období, ve kterém se nacházíte. Organizace akademického roku a zápis předmětů probíhá v několika fazích. Nejdříve je tzv. "první kolo zápisu předmětů", kdy si můžete vybrat předmět (obvykle srpen až začátek září pro zimní semestr / prosinec až začátek ledna pro semestr letní). Poté dojde k uzavření systému a rozvrháři a pedagogové plánují přesné rozvrhy. Následně je možné se přibližně 1-2 týdny před začátkem semestru přihlásit na konkrétní rozvrhový lístek. Po pár dnech od spuštění přihlašování na rozvrhy je spuštěno "druhé kolo zápisu předmětů", kdy je možné si např. předměty vyškrtnout či zapsat nové.
 • Pokud Vám tedy v tuto chvíli zápis na rozvrhový lístek nejde (a zobrazuje se Vám pouze předmět jako takový), zkontrolujte si dle harmonogramu akademického roku (např. zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/harmonogram), jestli je již přihlašování na rozvrhy povoleno. Doporučujeme si termín spuštění přihlašování na rozvrhy poznamenat a následně si co nejdříve vybrat paralelku, aby Vás někdo nepředběhl.

 • ZS 2023-24: 1. kolo: 16. 8. 2023 - 6. 9. 2023; dodatečné úpravy 25. 9. - 8. 10. 2023
 • zimní semestr: 1. 10. 2023 - 7. 1. 2023
 • LS 2023-24: 1. kolo: 18. 12. 2023 - 14. 1. 2024; dodatečné úpravy 12. 2. - 25. 2. 2024
 • zimní semestr: 19. 2. 2024 - 26. 5. 2023


4) "Nakonec se nebudu moci kurzu účastnit. Prosím, vyškrtnete mě ze SIS? A nezhorší mi nesplněný předmět průměr?"

 • Bohužel, vyučující na PřF UK bohužel tyto kompetence nemají - předměty na PřF UK studentům v SIS zůstávají, i když se jich nakonec nemohou účastnit. Vyřadíme Vás z našeho seznamu účastníků, ale ze SIS Vás vyškrtnout nemůžeme. Nesplněné se do studijního průměru nezapočítávají, takže Váš průměr neovlivní a předmět si případně samozřejmě můžete zapsat znovu v dalším semestru.

5) "Rád bych se předmětu zúčastnil a podle SIS tam je volné místo, ale bohužel již není umožněn zápis předmětů."

 • Doporučujeme se ozvat e-mailem garantovi předmětů. V případě, že je kapacita skutečně volná, je možné vyplnit "Žádost o dodatečný zápis předmětu". Tuto žádost Vám připravíme k vyzvednutí na sekretariátu katedry učitelství (Viničná 7) dle pokynů zde. Po vyzvednutí ji doručte na své studijní oddělení, kde obvykle (po schválení proděkanem) dodatečný zápis provedou. Obvykle tato žádost vyhovuje i požadavkům jiných fakult (např. FHS, FF, PedF, ETF,...).

6) "Je nějaký rozdíl v náplni na základním kurzu vyučovaném blokově a terénně?"

 • Nikoliv. Jak je uvedeno v SIS, náplň je v obou variantách totožná. Předměty se liší pouze místem výuky či časovým rozvržením. Na terénním kurzu jsou nicméně simulace o něco zajímavější, protože pro ně lze využít okolní prostředí (les, louky, objekty hájovny, ohniště...), ale co do obsahu jsou předměty totožné.

7) "Nakonec se nemohu kurzu zúčastnit, ale již jsem platila poplatek. Kde si mohou vratnou část vyzvednout?"

 -
8) "Rád bych si zapsal tento předmět, ale jsem z jiné fakulty a nejde mi se zapsat. Můžete mě tam dopsat?"
 • Pedagogové z PřF UK dopisovat studenty na předměty (ani je vyškrtávat) nemohou. Zápis musíte provést přímo Vy. Zde jsou hlavní důvody, proč obvykle studnetům zápis nejde:
 • Pokud jste z jiné fakulty, ověřte nejdříve, jestli je v daném termínu zápis předmětů z PřF pro studenty z jiných fakult vůbec možný (termíny bývají posunuté - tj. ačkoliv na své mateřské fakultě si již předměty zapisujete, je možné, že na PřF tak učinit ještě nemůžete). Termín, od kterého je umožněn zápis předmětů pro studenty z jiných fakult bývá obvykle shodný s termínem "Dodatečných úprav předmětů". Konkrétní harmonogram pro daný rok naleznete vždy zde: https://cuni.cz/UK-3952.html
 • Častou příčinnou, proč předměty nejdou zapsat, je překročení kapacity. V takovém případě můžete zkusit štěstí a kontrolovat, jestli se někdo z předmětu neodhlásí. Druhou možností je zápis jiné varianty předmětu - vzhledem k malé kapacitě prostor v Praze na Viničné 7 je obvykle nejdříve zaplněn předmět MB180C25, doporučujeme proto využít spíše variantu MB180C25T.
9) "Budu se účastnit terénního kurzu, který probíhá v Říčanské hájovně (Říčany 375). Je povinné na kurzu přespávat? A pokud nebudu přespávat, mění se cena za kurz?"
 • Přespávat na kurzu povinné není. Pokud neplánujete možnost přespání využít, prosím, dejte to vědět dopředu garantovi předmětu. Cena se však v takovém případě nemění (výukové prostory jsou využívány po celou dobu kurzu).

10) "K čemu mě opravňuje kurz Základní norma zdravotnických znalostí? A jakou má platnost? Jak se liší od kurzu Zdravotník zotavovacích akcí"?
 • Certifikát ZNZZ poměrně často vyžadují školy či jiné organizace, kde se pracuje s dětmi. Jelikož v ČR nefunguje systém "norem v první pomoci" pro veřejnost (s výjimkou ZNZZ a ZZA), je toto jedna z možností, jak mít doklad o tom, že je člověk proškolen. Rovněž ho MŠMT v některých případech požaduje jako prerekvizitu pro další vzdělávání v oblasti (např. pro kurz Didaktika první pomoci). Jedná se o osvědčení o účasti (tam se platnost neomezuje). Kvalifikace ZZA opravňuje k výkonu povolání zdravotníka např. na škole v přírodě, tábroech apod. Více informací naleznete na našich stránkách na stránce ZZA.

11) "Absolvoval/a jsem základní kur první pomoci v loňském roce. Studium jsem nedokončil/a a od letošního roku znovu studuji. Musím na kurz znovu? Mohu si ho nechat uznat?"
 • Teoreticky určitá možnost pro uznání předmětu je. Záležití však, jeslti jste v předchozím stidu splnil podmínky pro postup do dalšího ročníku či ne. Pokud ano, studia jste zanechal a zapsal se do nového studijního oboru, může být možné podat žádost o uznání předmětů včetně kreditů. Pokud jste nesplnil/a podmínky pro postup do dalšího ročníku, můžete požádat o uznání splněných studijních povinností z předchozího studia za 0 kreditů. 
 • V každém případě ale doporučujeme kontaktovat Vaši studijní referentku a tyto situace řešit s ní. Jen poprosíme - pokud si plánujete nějaký náš předmět nehcat uznat, napište nám to prosím e-mailem, abychom navýšili kapacitu a neblokovali tak místo pro ostatní studenty.