FAQ - přeměty UK

(Frequently Asked Questions - často kladené dotazy)


1) "Rád bych si zapsal některý z Vašich předmětů. Podle SIS tam stále je místo, ale když se zkusím přihlásit, píše mi to, že "byl překročen limit předmětu."

  • Kapacita předmětu je v takovém případě pravděpodobně skutečně již obsazena. Je možné, že to, kde vidíte ještě volná místa, je pouze konkrétní rozvrhový lístek. Ne všichni přihlášení se na něj již zapsali. Je však možné, že se ještě někdo ze studentů odhlásí - doporučujeme tedy průběžně kapacitu předmětu jako takového sledovat a zkusit se přihlásit později.


2) "Na předmětu již není volné místo - mohli byste prosím navýšit jeho kapacitu?

  • Bohužel nikoliv. Kapacita předmětů je dána prostorovými možnostmi učeben a v případě většího množství studentů se snižuje kvalita kurzu pro všechny. Je však možné, že se ještě někdo ze studentů odhlásí - doporučujeme tedy průběžně kapacitu předmětu jako takového sledovat a zkusit se přihlásit později.


3) "Nakonec se nebudu moci kurzu účastnit. Prosím, vyškrtnete mě ze SIS?"

  • Bohužel, vyučující na PřF UK bohužel tyto kompetence nemají. Vyřadíme Vás z našeho seznamu účastníků, ale ze SIS Vás škrtnout nemůžeme.


4) "Rád bych se předmětu zúčastnil a podle SIS tam je volné místo, ale bohužel již není umožněn zápis předmětů."

  • Doporučujeme se ozvat e-mailem garantovi předmětů. V případě, že je kapacita skutečně volná, je možné vyplnit "Žádost o dodatečný zápis předmětu". Tuto žádost Vám připravíme k vyzvednutí na sekretariátu katedry učitelství (Viničná 7) dle pokynů zde. Po vyzvednutí ji doručte na své studijní oddělení, kde obvykle (po schválení proděkanem) dodatečný zápis provedou. Obvykle tato žádost vyhovuje i požadavkům jiných fakult (např. FHS, FF, PedF, ETF,...).