cs

Materiály pro samostatnou práci žáků

a) O co se jedná?

Didaktické materiály, které mohou žáci samostatně vyplňova, např. v době, kdy se pedagog věnuje části žáků pi praktických nácvicích. Cvičení jsou určena pro opakování probrané látky a následné společné zkontrolování. Celkem byly vytvořeny 4 pracovní listy, které zahrnují seřazovačky, šestisměrky, doplňovačky a mnoho dalších typů úloh. 

Tyto materiály vznikly jako součást magisterské diplomové práce Mgr. Zdeňky Hubínkové (školitel Mgr. Radim Kuba).

b) Podrobný popis

XX

c) Stažení

XX