cs

Přehled modulů na procvičování

Níže naleznete soubor několika "modulů", ve kterých si můžete zkoušet různé úrovně a typy znalostí.  Jedná se v zásadě o výukové aplikace v prostředí WordWall, Learningapps, Quizlet a další. Připraveno je pro vás aktuálně 7 modulů (výše na liště označeny jako M1-M7). Níže na této stránce naleznete jejich podrobnější popisy.

Některé moduly jsou zaměřeny pouze na procvičení slovní zásoby ("slovíčka"), jinde natrénujete využití v kontextu, poslech či výslovnost. Můžete si projít vše a nebo taky jen to, v čem si nejste moc jistí. Angličtinu si tak můžete zopakovat hravější formou - připravili jsme pro vás různé kvízy, seřazovačky, doplňovačky, čtyřsměrky, obrázky atd. 🙂 Některé nástroje umožňují i nácvik výslovnosti slovíček i celých vět. Níže naleznete přehled jednotlivých modulů a zevrubný popis dané aktivity.

Doporučujeme moduly plnit chronologicky. V modulech je použit princip, že první modul je např. určen k "učení slovíček", zatímco pozdější moduly s těmi slovíčky již více pracují atd.

PS: tyto prostředí umožňují i nainstalování si aplikace do chytrého mobilu, takže si pak můžete slovíčka opakovat pohodlně např. při cestě MHD atd. (velmi doporučujeme!)

Modul 1:  slovíčka a výslovnost

základní přehled anglických slovíček

Modul vytvoření v aplikaci Quizlet na trénování slovíček výslovnosti formou tzv. "flashcards". Budou se vám ukazovat jednotlivá česká/anglická slovíčka a klepnutím na ikonu "Audio" se ozve i to, jak se vyslovují. Slovíčka jsou rozdělena do tematických sad ("resuscitace", "volání", "krvácení"...)

Modul 2:  kvíz s překlady slovíček

anglické výrazy a jejich význam

Po spuštění se vám náhodně objeví 100 otázek, u kterých budete vybírat správnou odpověď ("jak se to řekne"). Příklad úlohy:

 • Jak se řekne anglicky "bezvědomí"?
 • a) consciousness
 • b) dizziness
 • c) seizure
 • d) unconsciousness

Modul 3:  spojovačky

předklady slovíček a jejich význam

Zde najdete celkem 9 úloh, kde máte za úkol spojit český výraz s anglickým nebo naopak. V horní liště máte seznam slov, kde každé slovo/slovní výraz jednoduše přetáhnete ke správné definici.


Modul 4:  doplňování slov

anglické výrazy a jejich význam v kontextu

Zde budete mít za úkol doplnit správný anglický výraz do věty, přičemž chybějící slovo může být na začátku věty, uprostřed či na konci (to poznáte dle zadání). Vždy budete mít na výběr ze čtyř možností, kde jen jedna možnost je správná. Modul je rozdělen do tří částí. Příklad úlohy:

You wear ______ (latex or nitril) to protect your hands from blood.

 • scissors
 • CPR mask
 • band aid
 • glovesModul 5: seřazovačky

anglické výrazy v kontextu a jejich význam

Celkem 10 úloh, ve kterých máte za úkol seřadit jednotlivá tvrzení chronologicky tak, jak jdou za sebou v daném postupu. V tomto modulu tedy trénujete nejen slovíčka, ale i sousloví a věty. Příklad úlohy:

 • "Consciousness and breathing" (přiřaďte čísla 1 až 5, 1 = první krok, 5 = poslední krok)
 • Call him by his name.
 • Clap your hands and shake him.
 • Try the painful impulse.
 • Tilt the head back and check the breathing.
 • Call 155 and keep checking the vital signs.

Modul 6: obrázky

anglické výrazy dle vizualizace

Naleznete zde 2 typy úloh. V obou případech se vám ukáže obrázek a anglické pojmy. V prvním případě je na obrázku nějaký stav/zranění a vy máte za úkol vybrat ze 4 možností, který anglický výraz popis obrázku nejlépe odpovídá. Ve druhém typu úloh je na obrázku vždy více pojmů a vy máte za úkol spojit pojem s místem na obrázku, kde se nachází. . Příklad úlohy:

 • Jaký stav je na obrázku?
 • a) foreign object in the wound
 • b) abdominal injuries
 • c) headache
 • d) stroke

Modul 7: čtyřsměrky

hurá hledat slovíčka

Celkem 22 úloh, ve kterých máte za úkol nalézt mezi náhodnými písmenky slova, která souvisí s daným tématem. Naštěstí máte k ruce nápovědu - české výrazy. Modul doporučujeme využít po splnění předchozích modulů (je ideální pro zopakování si slovíček). Příklad úlohy:

 • Nalezněte skrytá slova:
 • šok, krvácející rána, škrtidlo, tlakový obvaz, tlakové body, krvácení z nosu...