cs

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

O co se jedná?

 • Kurz v rozsahu 30 vyučovacích hodin, který je zaměřený na základní přehled zdravotnických znalostí. Je ideální pro např. pro ty, kteří (zatím) neplánují vykonávat funkci "zdravotník zotavovacích akcí", ale chtějí mít kvalitní základ v poskytování první pomoci. Absolvování normy ZNZZ velmi doporučujeme. Především v pedagogické praxi bývá často vyžadována a pokládána za standard zdravotnické přípravy obecně.
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!
 • Kurz je zařazen do režimu CŽV vzdělávání PřF a realizován jako kurz DVPP. Absolventi získají osvědčení o účasti s neomezenou platností.
"Leták ZNZZ LS 2023-24"
"Leták ZNZZ LS 2023-24"
"Leták ZNZZ ZS 2024-25"
"Leták ZNZZ ZS 2024-25"

Pro koho je kurz určen?

 • Kurz v rozsahu 30 hodin je ideální pro zájemce, kteří např. nenajdou dostatek času či financí pro delší kurz "Zdravotník zotavovacích akcí", ale zároveň by rádi velmi solidní základ znalostí a dovedností využitelných ve školském prostředí i mimo něj.
 • Cílovou skupinou jsou primárně pedagogičtí pracovníci a osoby připravující se na výkon učitelského povolání, lektoři kroužků, táboroví vedoucí, vychovatelé a další osoby, které pracují s dětmi, mládeží či dospělými osobami, zejména pokud provádí pedagogicko-výchovné činnosti.

 • Vstupními požadavky jsou: dobrý fyzický a psychický zdravotní stav

Co se naučíte?

 • Jedná se o základní kurz první pomoci. Hlavním cílem je získat znalosti i dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe. Součástí kurzu je kromě získání teoretických vědomostí řešení modelových případů, praktický nácvik technik a postupů PP a jejich vyzkoušení v menších i rozsáhlejších simulacích. Dobrovolnou součástí kurzu je teoretický i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu.
 • V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte např. s následujícími tématy:
 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky
 • akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení), cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")

 • úrazy hlavy, poranění páteře, celotělové křeče, termická poranění (popáleniny, přehřátí a podchlazení),
 • bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda

 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)

 • dopravní nehoda, rány a poranění končetin, základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata), akutní stavy spojené s diabetem, alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech), otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího (dobrovolně)

Cena

 • Cena kurzu je 2.900 Kč za osobu.

 • V ceně jsou skripta, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).
 • Kurzovné pro absolvování kurzu "Základní norma zdravotnických znalostí" činí 2.900,- Kč. Studenti Univerzity Karlovy, kteří mají řádně zapsaný jeden z předmětů MB180C25 či MB180C25T, jsou od placení kurzovného osvobozeni, neboť Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou poskytující svým studentům v rámci jejich studijního plánu vzdělání bezplatně. Vydání osvědčení o absolvování kurzu je pro studenty zpoplatněno částkou 350,- Kč.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Studijní opora

 • Na kurzu od nás obržíte 1. díl našich výukových skript "První pomoc I" (více informací ZDE).

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 4 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • závěrečná zkouška skládající se z těchto částí:
 • adekvátní vyřešení 2 modelových situací
 • 3 minuty nepřetržité, dobře provedené resuscitace

Termíny, místo a přihlášky

Výuka probíhá na kurzu společně s výukou studentů Univerzity Karlovy ve Viničné 7, Praha 2 (PřF UK). Kurzy jsou koncipované jako čtyřdenní (2 víkendy), s následujícím časovým rozložením:

 • 1. a 2. den (sobota + neděle): výuka předběžně 9:00-17:30
 • 3. den (sobota): výuka předběžně 9:00-18:00
 • 4. den (neděle): od cca 11:00 závěrečné zkoušky (ráno je dobrovolná část na výuce záchrany tonoucího v bazénu)

Aktuálně vypsané turnusy:

 • cena: 2.900 Kč
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • odkaz na přihlášku: zde
 • aktuálně vypsané termíny (letní a zimní semestr):
  • 2. - 3. březen + 16. - 17. březen 2024 ("Bloková výuka A")
  • 27. - 28. duben + 11. - 12. květen 2024 ("Bloková výuka B")
  • 1. - 2. červen + 15. - 16. červen 2024 ("Bloková výuka C")
  • 30. listopad - 1. prosinec + 14. - 15. prosinec 2024 ("Bloková výuka A")
  • 4. - 5. leden + 18. - 19. leden 2025 ("Bloková výuka B")

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Už se na Vás moc těšíme! :-)

Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů: