cs

2017 - dosud - výzkum v problematice poskytování první pomoci a její výuky, faktory ovlivňující ochotu pomáhat, další výzkumné projekty související s didaktikou biologie a studijní problematikou (Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK)

2015 - 2018 - výzkum sourozeneckých konstelací a jejich vlivu na osobnost člověka s ohledem na duševní zdraví (Národní ústav duševní zdraví - NÚDZ, projekt "Vliv sourozeneckých konstelací na projevy a průběh vybraných psychiatrických poruch - unipolární deprese a bipolární porucha")

2014 - dosud - výzkum v rámci projektu "Vliv profese vykonávané v rámci Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR na partnerské vztahy" (PřF UK a NÚDZ, ve spolupráci s ČVUT)

2012 - dosud - výzkum v rámci projektu "Vliv latentní toxoplasmózy, chronické infekce lidským cytomegalovirem a Rh krevní skupiny na fenotyp člověka" (PřF UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

2010 - dosud - výzkum sourozeneckých konstelací a jejich vlivu na osobnost člověka - projekt "Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka" (PřF UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)