Výzkumná a přednášková činnost

Odborné publikace


2018

Kuba, R., Flegr J. &  Havlíček J (2018). The effect of birth order on the probability of university enrolment. Intelligence, 70. doi:10.1016/j.intell.2018.08.003.

 • Text práce ke stažení:

2016

Flegr, J., & Kuba, R. (2016). The Relation of Toxoplasma Infection and Sexual Attraction to Fear, Danger, Pain, and Submissiveness. Evolutionary Psychology, 14(3). doi:10.1177/1474704916659746,

 • Text práce ke stažení:

Konference/přednášky


2016

8. 12. 2016 - účast na konferenci "Učebnice v oborově didaktických souvislostech: tvorba - hodnocení - používání" (8. 12. 2016, Brno - Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, ČR)

 • pasivní účast

12. 11. 2016 - účast na konferenci "Výuka první pomoci zážitkem" (ZDrSEM - první pomoc zážitkem, z.s., 12. 11. 2016, Praha, ČR)

 • přednáška "Výuka první pomoci na PřF UK aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů"
 • prezentace ke stažení:
2. - 5. 11. 2016 - účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 2. - 5. 11. 2016, Nitra, SR)
 • přednáška "Vliv pohlaví a věkového odstupu na projev efektu sourozeneckých konstelací"
 • prezentace ke stažení:

7. 10. 2016 - účast na konferenci "Aspekty práce pomáhajících profesí - Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací" (Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně/ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství, 7. 10. 2016, Praha, ČR)

 • přednáška "Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí"
 • citace: ŘÍHA, R., KUBA, R. Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí. In: RALBOVSKÁ, D.R. a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru IV. Praha: ČVUT v Praze, 2016, s. 107. ISBN 978-80-01-05982-1
 • prezentace ke stažení:

1. - 5. 8.2016 - účast na konferenci "XXIII Biennial Congress on Human Ethology" (International Society for Human Ethology, ISHE, Stirling, Scotland, United Kingdom)

 • poster "How big is the difference? The effect of gender and age-gap between siblings on educational achievements"
 • poster ke stažení:

3. 6. 2016 - účast na konferenci České resuscitační rady (ČRR, Praha, ČR)

 • pasivní účast

5. - 8. 4. 2016 - účast na konferenci "The 11th Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association" (EHBEA, London, United Kingdom)

 • poster "Firstborns are overrepresented among biology students: The influence of family constellation on education considering age-gap and gender of siblings"
 • poster ke stažení:

2015

4. - 7. 11. 2015 - účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, České Budějovice, ČR)

 • poster "Jsou prvorození lepší biologové? Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců"
 • poster ke stažení:

29. - 31. 10. 2015 - účast na konferenci European Resuscitation Council (ERC, Praha, ČR)


do 2014

17. - 20. 7. 2014 - účast na konferenci The European Conference on Behavioural Biology (ECBB, Praha, ČR)

 • člen organizačního týmu

2010 - Schola Ludus, Nové Hrady

 • 12. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt "The Periodicity of water dissolved oxygen in algae culture" (kategorie "collage students")
 • prezentace ke stažení:

2009 - Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady

 • 2. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt "Carrying capacity of residues from biogas station studying on photosyntetic oxygen releasing" (kategorie "high school students")
 • prezentace ke stažení:

2008 - Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady

 • 8. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt "Life cycle of Scenedesmus quadricauda" (kategorie "high school students")
 • spoluúčast na projektu "Cytocompatibility of methal layers"

"Popularizace a média"

28.3.2017 iforum.cz Helena Zdráhalová:Kurzy plné krve a bezvědomých. Zážitkově se dá učit i poskytování první pomoci

1.12.2016 The Late Show with Stephen Colbert

30.11.2016 Independent

Rachel Hosie: Into bondage? It could be because of your cat, study finds

23.11.2016 iforum.czPetra Adámková: Radim Kuba se snaží odhalit důležitost pořadí narození sourozenců

19.8.2016 iDnes.cz - Technet + Osel