cs

Výzkumná a přednášková činnost

Odborné publikace (impaktované)


Fialová J, Třebický V, Kuba R, Stella D, Binter J, Havlíček J. 2020 Losing stinks! The effect of competition outcome onbody odour quality. Phil. Trans. R. Soc. B 375:20190267. https://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0267

Třebický, V., Fialová, J., Stella, D., Coufalová, K., Pavelka, R., Kleisner, K., Kuba, R., Štěrbová, Z. & Havlíček, J. (2019). Predictors of Fighting Ability Inferences Based on Faces. Frontiers in Psychology, 9(2740). doi:10.3389/fpsyg.2018.02740

Kuba, R., Flegr J. &  Havlíček J (2018). The effect of birth order on the probability of university enrolment. Intelligence, 70. doi:10.1016/j.intell.2018.08.003.

Flegr, J., & Kuba, R. (2016). The Relation of Toxoplasma Infection and Sexual Attraction to Fear, Danger, Pain, and Submissiveness. Evolutionary Psychology, 14(3). doi:10.1177/1474704916659746,

Odborné publikace (recenzované, neimpaktované)

Poupová, J., Janštová, V., Kuba, R., & Mourek, J. (2019). A Comparative Analysis of the Biological Parts of the National Curricula in Lower Secondary Education in the Czech Republic and Selected Post-Communist Countries. Scientia in educatione, 10(3).

Kuba, R., Říha, R.,Zvěřinová G. & Křečková A. (2019). Aktuální trendy ve výuce první pomoci aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů zážitkovou pedagogikou. Biologie-Chemie-Zeměpis, 28(2), s 37-47. doi: 10.14712/25337556.2019.2.5

Říha, R., Křivánková, V., Kuba, R. & Malíř, P. (2018). AED as Motivation for Membership in Volunteer Fire Brigade and Problems with its Usage. Spektrum, 2018(2), s 13-16.


Další publikace a výstupy

Krejcova, L., Klapilova, K., Kuba, R., & Flegr, J. (2017). Prevalence of sexual positions in Czech citizens and the association with female orgasm potential. Journal of Sexual Medicine, 14(4), E145-E145.

Klapilova, K., Binter, J., Kuba R., & Flegr, R. (2016). Seeking for sexual normality: sexual activities across Czech population. Journal of Sexual Medicine, 13(5), S226-S226.

Kuba, R. (2015): Metodická příručka pro výuku první pomoci - výuka nadstandardních témat. Závěrečná práce CŽV. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Kuba, R. (2015): Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců. Magisterská diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Kuba, R. (2012): Sourozenecké konstelace a jejich vliv na osobnost člověka. Bakalářská diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Konference/přednášky

2016

8. 12. 2016 - účast na konferenci "Učebnice v oborově didaktických souvislostech: tvorba - hodnocení - používání" (8. 12. 2016, Brno - Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, ČR)

 • pasivní účast

12. 11. 2016 - účast na konferenci "Výuka první pomoci zážitkem" (ZDrSEM - první pomoc zážitkem, z.s., 12. 11. 2016, Praha, ČR)

 • přednáška "Výuka první pomoci na PřF UK aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů"
 • prezentace ke stažení:
2. - 5. 11. 2016 - účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 2. - 5. 11. 2016, Nitra, SR)
 • přednáška "Vliv pohlaví a věkového odstupu na projev efektu sourozeneckých konstelací"
 • prezentace ke stažení:

7. 10. 2016 - účast na konferenci "Aspekty práce pomáhajících profesí - Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací" (Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně/ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství, 7. 10. 2016, Praha, ČR)

 • přednáška "Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí"
 • citace: ŘÍHA, R., KUBA, R. Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí. In: RALBOVSKÁ, D.R. a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru IV. Praha: ČVUT v Praze, 2016, s. 107. ISBN 978-80-01-05982-1
 • prezentace ke stažení:

1. - 5. 8.2016 - účast na konferenci "XXIII Biennial Congress on Human Ethology" (International Society for Human Ethology, ISHE, Stirling, Scotland, United Kingdom)

 • poster "How big is the difference? The effect of gender and age-gap between siblings on educational achievements"
 • poster ke stažení:

3. 6. 2016 - účast na konferenci České resuscitační rady (ČRR, Praha, ČR)

 • pasivní účast

5. - 8. 4. 2016 - účast na konferenci "The 11th Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association" (EHBEA, London, United Kingdom)

 • poster "Firstborns are overrepresented among biology students: The influence of family constellation on education considering age-gap and gender of siblings"
 • poster ke stažení:

2015

4. - 7. 11. 2015 - účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, České Budějovice, ČR)

 • poster "Jsou prvorození lepší biologové? Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců"
 • poster ke stažení:

29. - 31. 10. 2015 - účast na konferenci European Resuscitation Council (ERC, Praha, ČR)


do 2014

17. - 20. 7. 2014 - účast na konferenci The European Conference on Behavioural Biology (ECBB, Praha, ČR)

 • člen organizačního týmu

2010 - Schola Ludus, Nové Hrady

 • 12. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt "The Periodicity of water dissolved oxygen in algae culture" (kategorie "collage students")
 • prezentace ke stažení:

2009 - Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady

 • 2. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt "Carrying capacity of residues from biogas station studying on photosyntetic oxygen releasing" (kategorie "high school students")
 • prezentace ke stažení:

2008 - Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady

 • 8. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt "Life cycle of Scenedesmus quadricauda" (kategorie "high school students")
 • spoluúčast na projektu "Cytocompatibility of methal layers"

"Popularizace a média"

28.3.2017 iforum.cz Helena Zdráhalová:Kurzy plné krve a bezvědomých. Zážitkově se dá učit i poskytování první pomoci

1.12.2016 The Late Show with Stephen Colbert

30.11.2016 Independent

Rachel Hosie: Into bondage? It could be because of your cat, study finds

23.11.2016 iforum.cz Petra Adámková: Radim Kuba se snaží odhalit důležitost pořadí narození sourozenců

19.8.2016 iDnes.cz - Technet + Osel