cs

První pomoc v zahraničí

Situace, kdy je potřeba poskytnout první pomoc, se nám mohou stát nejen v České republice, ale rovněž i v zahraničí. Stačí, abychom vyjeli na studijní pobyt, na dovolenou či na krátký výlet. A zatímco v Česku můžeme v krizových situacích jednoduše vytočit linku 155 a kvalifikovaný dispečer nám může pomoci (dávat jasné instrukce, popisovat postup atd.), v zahraničí je to složitější.

Nelze očekávat, že dispečer v jiném státě bude mluvit česky. Je proto velkou výhodou, když v takových případech ovládáme alespoň základní anglickou slovní zásobu. Nejen že tím značně usnadníme průběh volání na tísňovou linku, můžeme se ale i lépe dorozumět přímo se zraněnou osobou (a získat potřebné informace o ní) a stejně tak pokud jsme zraněni my, mohou nám efektivněji pomoci ostatní.

První pomoc - simulace letní

Na některých z našich pokročilejších kurzů (např. na kurzu "První pomoc - simulace letní") si proto tyto znalosti (a především dovednosti) můžete rozšířit.

Tento kurz je tematicky ve znamení "Cestování". Co to reálně znamená? Projdeme si to vše od začátku (a se zacílením na první pomoc) - a tedy co vše zařídit před cestou, jak se chovat a co řešit během cesty, co vás čeká po příjezdu zpět (podrobnější informace naleznete v SIS či na výše uvedeném odkazu).

V rámci tohoto kurzu je zařazen i tzv. "anglický blok", jehož součástí jsou i simulace v anglickém jazyce (nácvik situací, kdy jste např. na dovolené v zahraničí a něco se stane). Můžete si tak zkusit komunikovat s operátorem tísňové linky a figuranty, kteří mluví pouze anglicky.

Ti, kteří se v angličtině necítí moc jistí, nemusí mít obavy - všichni jste s námi měli základní kurz, takže víte, že naším cílem rozhodně není vás demotivovat a stejný ethos bude i na simulacích (koneckonců v zahraničí často ani dispečeři moc dobrou angličtinou nevládnou...). A právě protože víme, že pro nemálo našich studentů je vidina výuky v angličtině (mírně řečeno) stresující, vytvořili jsme pro vás tuto stránku, kde si můžete základní anglická slovíčka zopakovat či si na ně aspoň trochu zvyknout. Rovnou podotýkáme, že ať už máte jakoukoliv úroveň angličtiny (a absolutní maximum pro vás třeba je i "Hello!"), kurz s námi v tomto ohledu určitě zvládnete (v žádném případě vás nečeká nějaký "test", "zkoušení" či dokonce výtky, že něco neumíte).

Abyste se na kurzu cítili komfortněji, tak jsme pro vás připravili soubor slovíček a modulů, v rámci kterých si můžete angličtinu (se zaměřením na první pomoc) zopakovat a případně i prohloubit. Můžete se tedy na výuku trochu připravit už předem a být následně více v klidu.