cs

Didaktika první pomoci II

(První pomoc pro pedagogy II - aneb jak PP poskytovat a jak ji učit ještě více!)

O co se jedná?

 • Dvou a půl denní kurz určený těm, kteří si chtějí rozšířit kompetence v oblasti výuky první pomoci.
 • Po absolvování kurzu "Didaktika první pomoci I" je možné pokračovat v tomto rozšiřujícím kurzu "Didaktika první pomoci II". Tento kurz je vyučován v rozsahu 22 hodin a můžete si zde ještě více prohloubit pedagogické a didaktické dovednosti pro výuku první pomoci.
 • Kurzy je možné absolvovat jako součást programu celoživotního vzdělávání - CŽV PřF UK (kurz je součástí DVPP kurzů).

O co se jedná?

 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Pro absolventy kurzu "Didaktika první pomoci I", kteří si chtějí rozšířit a prohloubit nabyté dovednosti.

Co se naučíte?

 • Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků (včetně maskování a vedení tísňového volání). Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci a nácvikům jejich výuky.
 • Probereme, co vše by v jednotlivých tématech mělo zaznít a vytvoříme pro to vše "podklady" (které si pak účastníci odnesou a mohou v praxi používat). Ke všemu samozřejmě patří individuální zpětná vazba od našich lektorů, která Vás může posunout dál.

 • Zaměříme se i na možné krizové okamžiky u jednotlivých částí výuky - co vše se Vám může přihodit a co s tím (a ideálně jak tomu předejít) - např. účastníci, kteří se málo zapojují nebo naopak až moc.
 • Podíváme se i na specifika podle věkových kategorií - jak přizpůsobit výuku malým dětem, jak pracovat se středoškoláky či jinými kategoriemi (opět podle jednotlivých témat).

Studijní opora

 • Na kurzu od nás obržíte 2. díl naší metodické příručky pro výuku první pomoci (více informací ZDE).
Ukázka z 2. dílu příručky
Ukázka z 2. dílu příručky
Ukázka z 2. dílu příručky - téma "AED"
Ukázka z 2. dílu příručky - téma "AED"

Cena

 • Cena kurzu je 3.200 Kč
 • V ceně je zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), a materiál na přípravu simulací (např. maskování). Účastníci obdrží i další tištěné materiály a podklady související s průběhem kurzu (scénáře, přípravy na výuku apod.).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním, tištěných podkladů apod.) a vyššímu množství lektorů, kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 2 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Termíny, místo a přihlášky

 • kurzy probíhají na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
 • kurz je vypisován přibližně 1x za rok, nejbližší termíny:
 • 24. - 26. 5. 2024
 • (výuka předběžně: pátek 17:00-21:00, sobota a neděle 9:00-18:00)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde
 • 6. - 8. 12. 2024
 • (výuka předběžně: pátek 17:00-21:00, sobota a neděle 9:00-18:00)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde
 • 16. - 18. 5. 2025
 • (výuka předběžně: pátek 17:00-21:00, sobota a neděle 9:00-18:00)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde
 • 5. - 7. 12. 2025
 • (výuka předběžně: pátek 17:00-21:00, sobota a neděle 9:00-18:00)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Už se na Vás moc těšíme! :-)

Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů: