Absolventi

Petra Peňázová

Bakalářský student

Téma práce: Fyziologické aspekty tonutí (obhájeno 2020)

Andrea Havlová

Bakalářský student

Téma: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako příklad prosociálního chování (obhájeno 2019)

Hana Loudová

Bakalářský student

Téma práce: Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc

Bc. Adéla Křečková

Magisterský student

Téma práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR