cs

Náš výzkumný tým

Věnujeme se výzkumu v problematice první pomoci, ale i pedagogice, didaktice biologie i první pomoci, tématům z primární prevence atd. A kdo všechno u nás bádá a jakému se věnuje výzkumu?

Aktuální členové

Bc. Barbara Havlíková

Magisterský student

Téma práce: Problémy ve výuce první pomoci z pohledu českých pedagogů

Bc. Anna Stojka (Hercíková)

Magisterský student

Téma práce: Trans)genderová problematika ve školách – postoje a znalosti českých učitelů

Bc. Petra Janečková

Magisterský student

Téma: bude doplněno

Anežka Králová

Bakalářský student

Téma: První pomoc u hub a jejich zařazení do výuky přírodopisu

Kateřina Kročáková

Bakalářský student

Téma: Nebezpečná zvířata v české přírodě a první pomoc v případě zranění

Andrea Macháčková

Bakalářský student

Téma práce: Šikana pedagogů ze strany žáků a možnosti řešení

Bc. Anežka Škvařilová

Magisterský student

Téma: bude doplněno

Gabriela Šrámková

Bakalářský student

Téma: Poruchy příjmu potravy a zařazení tématu do výuky přírodopisu

Lucie Tichá

Bakalářský student

Téma práce: Stresové faktory učitelů a možnosti jejich zvládání

Václav Tichý

Student CŽV

Téma práce: "Postoje žáků a pedagogů k prvkům distanční výuky na 2. stupni ZŠ"

Bc. Barbora Váňová

Magisterský student

Téma práce: Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení

Absolventi

Petra Peňázová

Bakalářský student

Téma práce: Fyziologické aspekty tonutí (obhájeno 2020)

Lucie Drtinová

Student CŽV

Téma: První pomoc v učebnicích přírodopisu a biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Andrea Havlová

Bakalářský student

Téma: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako příklad prosociálního chování (obhájeno 2019)

Hana Loudová

Bakalářský student

Téma práce: Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc

Bc. Pavlína Šámalová

Student CŽV

Téma práce: Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí

Slavomil Jurnečka

Bakalářský student

Téma práce: Aspekty výuky laické první pomoci z pohledu zdravotnického záchranáře

Bc. Adéla Křečková

Magisterský student

Téma práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR