cs

Náš výzkumný tým

Náš výzkumný tým Věnujeme se výzkumu v problematice první pomoci, ale i pedagogice, didaktice atd. A kdo všechno u nás bádá a věnuje se výzkumu?

Aktuální členové

Lucie Drtinová

Student CŽV

Téma: První pomoc v učebnicích přírodopisu a biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Barbara Havlíková

Bakalářský student

Téma práce:

Factors influencing the approach and motivation of primary and secondary school pupils to learn first aid

Anna Hercíková

Magisterský student

Téma práce:

bude doplněno

Andrea Macháčková

Bakalářský student

Téma práce:

bude doplněno

Lucie Tichá

Bakalářský student

Téma práce:

bude doplněno

Václav Tichý

Student CŽV

Téma práce: "Postoje žáků a pedagogů k prvkům distanční výuky na 2. stupni ZŠ"

Barbora Váňová

Bakalářský student

Téma práce: "Problematika znechucení a jeho vztah k poskytování první pomoci"

Absolventi

Petra Peňázová

Bakalářský student

Téma práce: Fyziologické aspekty tonutí (obhájeno 2020)

Andrea Havlová

Bakalářský student

Téma: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako příklad prosociálního chování (obhájeno 2019)

Hana Loudová

Bakalářský student

Téma práce: Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc

Bc. Pavlína Šámalová

Student CŽV

Téma práce: Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí

Slavomil Jurnečka

Bakalářský student

Téma práce: Aspekty výuky laické první pomoci z pohledu zdravotnického záchranáře

Bc. Adéla Křečková

Magisterský student

Téma práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR