Náš výzkumný tým

Věnujeme se výzkumu v problematice první pomoci, ale i pedagogice, didaktice atd. A kdo všechno u nás bádá a věnuje se výzkumu?

Aktuální členové

Absolventi

Petra Peňázová

Bakalářský student

Téma práce: Fyziologické aspekty tonutí (obhájeno 2020)

Andrea Havlová

Bakalářský student

Téma: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako příklad prosociálního chování (obhájeno 2019)

Hana Loudová

Bakalářský student

Téma práce: Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc

Slavomil Jurnečka

Bakalářský student

Téma práce: Aspekty výuky laické první pomoci z pohledu zdravotnického záchranáře

Bc. Adéla Křečková

Magisterský student

Téma práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR