Náš výzkumný tým

A kdo všechno u nás bádá a věnuje se výzkumu?

Andrea Havlová

Bakalářský student

Téma: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc v závislosti na věku a dalších parametrech

Hana Loudová

Bakalářský student

Téma práce: bude doplněno

Petra Peňázová

Bakalářský student

Téma práce: Záchrana tonoucího v kontextu ČR

Mgr. Anežka Tomášková

Student CŽV

Téma práce: Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci při výuce témat první pomoci