Náš výzkumný tým

A kdo všechno u nás bádá a věnuje se výzkumu?

Aktuální členové

Lucie Drtinová

Student CŽV

Téma: První pomoc v učebnicích přírodopisu a biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Hana Loudová

Bakalářský student

Téma práce: Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc

Absolventi

Petra Peňázová

Bakalářský student

Téma práce: Fyziologické aspekty tonutí (obhájeno 2020)

Andrea Havlová

Bakalářský student

Téma: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako příklad prosociálního chování (obhájeno 2019)