cs

Modul 7: čtyřsměrky

hurá hledat slovíčka

Celkem 21 úloh, ve kterých máte za úkol nalézt mezi náhodnými písmenky slova, která souvisí s daným tématem. Naštěstí máte k ruce nápovědu - české výrazy. Modul doporučujeme využít po splnění předchozích modulů (je ideální pro zopakování si slovíček). Příklad úlohy:

  • Nalezněte skrytá slova:
  • šok, krvácející rána, škrtidlo, tlakový obvaz, tlakové body, krvácení z nosu...

1) Volání

2) Bezvědomí

3) Resuscitace

4) Dušení

5) Krvácení

6) Úrazy páteře

7) Celotělové křeče

8) Popáleniny a další termická poranění

9) Úrazy elektrickým proudem a bleskem

10) Přehřátí, podchlazení, omrzliny

11) Bolesti na hrudi

12) Mrtvice

13) Poranění končetin

14) Otravy

15) Cukrovka

16) Alergie a obtížné dýchání

17) Autonehoda

18) Vybavení lékárničky

19) Vnější stavba těla

20) Vnitřní stavba těla

21) Základní onemocnění a příznaky