cs

Modul 3:  spojovačky

předklady slovíček a jejich význam

Zde najdete celkem 9 úloh, kde máte za úkol spojit český výraz s anglickým nebo naopak. V horní liště máte seznam slov, kde každé slovo/slovní výraz jednoduše přetáhnete ke správné definici.

1) Bezvědomí a resuscitace

2) Volání

3) Dušení, úrazy páteře a křeče

4) Krvácení a poranění končetin

5) Popáleniny, úrazy el. proudem a bleskem, termická poranění

6) Bolesti na hrudi, mrtvice

7) Otravy, cukrovka, alergie, obtížné dýchání

8) Autonehoda, vybavení lékárničky, základní onemocnění a příznaky

9) Vnější a vnitřní stavba těla