cs

První pomoc
Simulace zimní & Simulace letní


O co se jedná?

 • "První pomoc - simulace" jsou dva samostatné kurzy v rámci programu celoživotního vzdělávání  v rozsahu 24 hodin (studenti si tyto kurzy mohou zapsat jako samostatné předměty (MB180C50Z První pomoc - simulace zimní a MB180C50L První pomoc - simulace letní).
 • Kurzy je možné absolvovat jako součást programu celoživotního vzdělávání - CŽV PřF UK (kurz je součástí DVPP kurzů).
 • Jedná se o navazující kurzy pro absolventy akreditovaných vzdělávacích programů "Zdravotník zotavovacích akcí" (ZZA), "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky" (ZNZZ) nebo předmětů "První pomoc ve škole" (MB180C25 či MB180C25T). Jsou tedy určeny pro zájemce z řad veřejnosti ("absolventi"), kteří by si chtěli první pomoc zopakovat či rozšířit o nové poznatky.

 • Simulace letní probíhají v letním období (obvykle konec června), simulace zimní během zimy (obvykle konec ledna). Kurzy zahrnují rozšiřující témata související s těmito ročními obdobími (bližší informace o náplni jsou níže).

 • Tyto dva kurzy nejsou obsahem provázané, můžete začít kterýmkoliv z nich (a pak absolvovat i druhý) nebo absolvovat jen jeden.

"Leták Simulace letní 2024-06"
"Leták Simulace letní 2024-06"
"Leták Simulace zimní 2025-01"
"Leták Simulace zimní 2025-01"

Pro koho jsou kurzy určeny?

 • Pro absolventy těchto našich kurzů (stačí absolvovat jeden z nich):
 • a) Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
 • b) Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ZNZZ)
 • c) Člen první pomoci (ČPP)
 • d) Předmět "První pomoc ve škole" (MB180C25 či MB180C25T)
 • Není nutné být "student" - tyto programy CŽV jsou určeny právě pro absolventy (bývalé studenty) či veřejnost obecně, kteří si např. po čase chtějí zopakovat první pomoc a rozšířit.

Cena

 • Cena každého kurzu je 3.200 Kč za osobu.

 • V ceně je zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování) a ubytování v objektu.
 • V ceně nejsou zahrnuty další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Říčany u Prahy/Praha) a strava.
 • Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).

Výukové prostory a ubytování

 • Výuka probíhá v prostorách Říčanské hájovny u Světic.
 • V ceně kurzu je zahrnuto ubytování účastníka (ubytování není nutné využít, je možné dojíždět, ovšem v takovém případě se cena kurzu nemění). Účastníci přespávají společně ve velkém pokoji v podroví.
 • Více informací o objektu včetně fotografií naleznete zde.

Co se naučíte?

 • Kurzy mají za cíl jednak poskytnout procvičení a aktualizaci úkonů a znalostí nabytých v rámci předcházejících kurzů, ale také poskytnout rozšiřující informace při řešení specifických nadstavbových situací. 

 • Součástí jsou zásahy za ztížených záchranných podmínek (tzn. noční zásahy) a situace s větším množstvím zraněných osob.

 • Na kurzech budou zopakovány základní život ohrožující stavy a jejich řešení (kontrola vědomí a dýchání, resuscitace, zástava masivního krvácení apod.).

 • Mezi rozšiřující témata budou patřit např.:

 • Simulace zimní
 • stavy a poranění vzniklá v souvislosti se zimním obdobím (podchlazení a omrzliny, pravidla pohybu v horském prostředí, výšková nemoc, laviny, proboření na ledu. poškození těla tlakem, úrazy na sjezdovce)

 • specifika první pomoci u vybraných kategorií obyvatel (senioři, osoby se zdravotním postižením)

 • a další témata (porod či psychologická první pomoc,...)

 • Simulace letní
 • stavy a poranění vzniklá v souvislosti s letním obdobím (popáleniny a přehřátí)
 • specifika poskytování první pomoci v zahraničí (volání tísňových složek v zahraničí, základní anglická slovní zásoba (více informací ZDE), první pomoc v rámci expedic a cestování, potřebné vybavení, první pomoc v odlehlých místech apod.)
 • a další témata (autolékárničky + doporučené vybavení domácích i cestovních lékárniček,...)
 • Jak víte na základě vašich předchozích zkušeností, všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete nabyté znalosti upevnit a zafixovat!

Studijní opora

 • Na kurzu od nás obržíte 2. díl našich výukových skript "První pomoc II" (více informací zde).

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut)
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Termíny a přihlášky

 • Kurzy jsou vyučovány blokově v rozsahu čtyř dnů ("přes 3 noci"). Předběžný harmonogram kurzu:
 • první den (ráno příjezd a následně výuka)
 • druhý den (výuka v průběhu dne)
 • třetí den (výuka dopoledne, odpoledne volno, následně večerní výuka - tzv. "noční zásahy")
 • čtvrtý den (dopoledne výuka, následně úklid a odjezd)
 • Odkaz na přihlášky do kurzů "Simulace zimní": zde
 • Odkaz na přihlášky do kurzů "Simulace letní": zde
 • Termíny:
Simulace letní: 20. - 23. 6. 2024
Simulace zimní: 23. - 26. 1. 2025
Simulace letní: 19. - 22. 6. 2025

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky.  Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Už se na Vás moc těšíme! :-)

Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů: