První pomoc na PřF UK

Vítejte na webových stránkách týmu první pomoci!













První pomoc na PřF UK:
Záchranáři Žatec, z. s. - skupina Praha: